www.dulichvietnams.com

Bảng giá vé máy bay Huế Sài Gòn Bamboo Giá Rẻ Mới Nhất

Bảng giá vé máy bay Huế Sài Gòn Bamboo
Spread the love

Vé máy bay Huế Sài Gòn Bamboo có các mức giá khác nhau gồm: 1.110.000đ, 1.326.000đ, 1.909.000đ, 3.055.000đ, 3.379.000đ..Vậy với mỗi mức giá này sẽ có ngày bay như thế nào, giờ bay ra sao? Để hiểu thêm chúng tôi mời bạn xem qua bài viết “ bảng giá vé máy bay Huế Sài Gòn Bamboo” chi tiết nhất của dulichvietnams nhé.

1.Bảng giá vé máy bay Huế Sài Gòn Bamboo

Chặng bay Hạng Vé Hãng hàng không Ngày bay Khởi hành và đáp xuống Giá vé
Huế – Sài Gòn EconomySaver Bamboo 1/9/2022 10:20 – 11:55 1.110.000
Huế – Sài Gòn EconomySmart Bamboo 1/9/2022 10:20 – 11:55 1.326.000
Huế – Sài Gòn EconomyFlex Bamboo 1/9/2022 10:20 – 11:55 1.909.000
Huế – Sài Gòn BusinessSmart Bamboo 1/9/2022 10:20 – 11:55 3.055.000
Huế – Sài Gòn BusinessFlex Bamboo 1/9/2022 10:20 – 11:55 3.379.000
Huế – Sài Gòn EconomySaver Bamboo 2/9/2022 10:20 – 11:55 1.110.000
Huế – Sài Gòn EconomySmart Bamboo 2/9/2022 10:20 – 11:55 1.326.000
Huế – Sài Gòn EconomyFlex Bamboo 2/9/2022 10:20 – 11:55 1.909.000
Huế – Sài Gòn BusinessSmart Bamboo 2/9/2022 10:20 – 11:55 3.055.000
Huế – Sài Gòn BusinessFlex Bamboo 3/9/2022 10:20 – 11:55 3.379.000
Huế – Sài Gòn EconomyFlex Bamboo 4/9/2022 10:20 – 11:55 2.255.000
Huế – Sài Gòn BusinessFlex Bamboo 4/9/2022 10:20 – 11:55 4.890.000
Huế – Sài Gòn EconomySmart Bamboo 6/9/2022 10:20 – 11:55 1.769.000
Huế – Sài Gòn EconomyFlex Bamboo 6/9/2022 10:20 – 11:55 2.039.000
Huế – Sài Gòn BusinessSmart Bamboo 6/9/2022 10:20 – 11:55 3.055.000
Huế – Sài Gòn BusinessFlex Bamboo 6/9/2022 10:20 – 11:55 3.379.000
Huế – Sài Gòn EconomySaver Bamboo 8/9/2022 10:20 – 11:55 861,000
Huế – Sài Gòn EconomySmart Bamboo 8/9/2022 10:20 – 11:55 1.185.000
Huế – Sài Gòn EconomyFlex Bamboo 8/9/2022 10:20 – 11:55 1.909.000
Huế – Sài Gòn BusinessSmart Bamboo 8/9/2022 10:20 – 11:55 3.055.000
Huế – Sài Gòn BusinessFlex Bamboo 8/9/2022 10:20 – 11:55 3.379.000 
Huế – Sài Gòn EconomySaver Bamboo 9/9/2022 10:20 – 11:55 753,000
Huế – Sài Gòn EconomySmart Bamboo 9/9/2022 10:20 – 11:55 1.185.000
Huế – Sài Gòn EconomyFlex Bamboo 9/9/2022 10:20 – 11:55 1.909.000
Huế – Sài Gòn BusinessSmart Bamboo 9/9/2022 10:20 – 11:55 3.055.000
Huế – Sài Gòn BusinessFlex Bamboo 9/9/2022 10:20 – 11:55 3.379.000
Huế – Sài Gòn EconomySaver Bamboo 11/9/2022 10:20 – 11:55 861,000
Huế – Sài Gòn EconomySmart Bamboo 11/9/2022 10:20 – 11:55 1.185.000
Huế – Sài Gòn EconomyFlex Bamboo 11/9/2022 10:20 – 11:55 1.909.000
Huế – Sài Gòn BusinessSmart Bamboo 11/9/2022 10:20 – 11:55 3.055.000
Huế – Sài Gòn BusinessFlex Bamboo 11/9/2022 10:20 – 11:55 3.379.000
Huế – Sài Gòn EconomySaver Bamboo 13/9/2022 10:20 – 11:55 861,000
Huế – Sài Gòn EconomySmart Bamboo 13/9/2022 10:20 – 11:55 1.185.000
Huế – Sài Gòn EconomyFlex Bamboo 13/9/2022 10:20 – 11:55 1.909.000
Huế – Sài Gòn BusinessSmart Bamboo 13/9/2022 10:20 – 11:55 3.055.000
Huế – Sài Gòn BusinessFlex Bamboo 13/9/2022 10:20 – 11:55 3.379.000
Huế – Sài Gòn EconomySaver Bamboo 15/9/2022 10:20 – 11:55 753,000
Huế – Sài Gòn EconomySmart Bamboo 15/9/2022 10:20 – 11:55 1.185.000
Huế – Sài Gòn EconomyFlex Bamboo 15/9/2022 10:20 – 11:55 1.909.000
Huế – Sài Gòn BusinessSmart Bamboo 15/9/2022 10:20 – 11:55 3.055.000
Huế – Sài Gòn BusinessFlex Bamboo 15/9/2022 10:20 – 11:55 3.379.000
Huế – Sài Gòn EconomySaver Bamboo 16/9/2022 10:20 – 11:55 753,000
Huế – Sài Gòn EconomySmart Bamboo 16/9/2022 10:20 – 11:55 1.185.000
Huế – Sài Gòn EconomyFlex Bamboo 16/9/2022 10:20 – 11:55 1.909.000
Huế – Sài Gòn BusinessSmart Bamboo 16/9/2022 10:20 – 11:55 3.055.000
Huế – Sài Gòn BusinessFlex Bamboo 16/9/2022 10:20 – 11:55 3.379.000
Huế – Sài Gòn EconomySaver Bamboo 18/9/2022 10:20 – 11:55 861,000
Huế – Sài Gòn EconomySmart Bamboo 18/9/2022 10:20 – 11:55 1.185.000
Huế – Sài Gòn EconomyFlex Bamboo 18/9/2022 10:20 – 11:55 1.909.000
Huế – Sài Gòn BusinessSmart Bamboo 18/9/2022 10:20 – 11:55 3.055.000
Huế – Sài Gòn BusinessFlex Bamboo 18/9/2022 10:20 – 11:55 3.379.000
Huế – Sài Gòn EconomySaver Bamboo 20/9/2022 10:20 – 11:55 753,000
Huế – Sài Gòn EconomySmart Bamboo 20/9/2022 10:20 – 11:55 1.185.000
Huế – Sài Gòn EconomyFlex Bamboo 20/9/2022 10:20 – 11:55 1.909.000
Huế – Sài Gòn BusinessSmart Bamboo 20/9/2022 10:20 – 11:55 3.055.000
Huế – Sài Gòn BusinessFlex Bamboo 20/9/2022 10:20 – 11:55 3.379.000
Huế – Sài Gòn EconomySaver Bamboo 22/9/2022 10:20 – 11:55 753,000
Huế – Sài Gòn EconomySmart Bamboo 22/9/2022 10:20 – 11:55 1.185.000
Huế – Sài Gòn EconomyFlex Bamboo 22/9/2022 10:20 – 11:55 1.909.000
Huế – Sài Gòn BusinessSmart Bamboo 22/9/2022 10:20 – 11:55 3.055.000
Huế – Sài Gòn BusinessFlex Bamboo 22/9/2022 10:20 – 11:55 3.379.000
Huế – Sài Gòn EconomySaver Bamboo 23/9/2022 10:20 – 11:55 753,000
Huế – Sài Gòn EconomySmart Bamboo 23/9/2022 10:20 – 11:55 1.185.000
Huế – Sài Gòn EconomyFlex Bamboo 23/9/2022 10:20 – 11:55 1.909.000
Huế – Sài Gòn BusinessSmart Bamboo 23/9/2022 10:20 – 11:55 3.055.000
Huế – Sài Gòn BusinessFlex Bamboo 23/9/2022 10:20 – 11:55 3.379.000
Huế – Sài Gòn EconomySaver Bamboo 25/9/2022 10:20 – 11:55 753,000
Huế – Sài Gòn EconomySmart Bamboo 25/9/2022 10:20 – 11:55 1.185.000
Huế – Sài Gòn EconomyFlex Bamboo 25/9/2022 10:20 – 11:55 1.909.000
Huế – Sài Gòn BusinessSmart Bamboo 25/9/2022 10:20 – 11:55 3.055.000
Huế – Sài Gòn BusinessFlex Bamboo 25/9/2022 10:20 – 11:55 3.379.000
Huế – Sài Gòn EconomySaver Bamboo 27/9/2022 10:20 – 11:55 753,000
Huế – Sài Gòn EconomySmart Bamboo 27/9/2022 10:20 – 11:55 1.185.000
Huế – Sài Gòn EconomyFlex Bamboo 27/9/2022 10:20 – 11:55 1.909.000
Huế – Sài Gòn BusinessSmart Bamboo 27/9/2022 10:20 – 11:55 3.055.000
Huế – Sài Gòn BusinessFlex Bamboo 27/9/2022 10:20 – 11:55 3.379.000
Huế – Sài Gòn EconomySaver Bamboo 29/9/2022 10:20 – 11:55 753,000
Huế – Sài Gòn EconomySmart Bamboo 29/9/2022 10:20 – 11:55 1.185.000
Huế – Sài Gòn EconomyFlex Bamboo 29/9/2022 10:20 – 11:55 1.909.000
Huế – Sài Gòn BusinessSmart Bamboo 29/9/2022 10:20 – 11:55 3.055.000
Huế – Sài Gòn BusinessFlex Bamboo 29/9/2022 10:20 – 11:55 3.379.000
Huế – Sài Gòn EconomySaver Bamboo 30/9/2022 10:20 – 11:55 753,000
Huế – Sài Gòn EconomySmart Bamboo 30/9/2022 10:20 – 11:55 1.185.000
Huế – Sài Gòn EconomyFlex Bamboo 30/9/2022 10:20 – 11:55 1.909.000
Huế – Sài Gòn BusinessSmart Bamboo 30/9/2022 10:20 – 11:55 3.055.000
Huế – Sài Gòn BusinessFlex Bamboo 30/9/2022 10:20 – 11:55 3.379.000

Lưu ý:

  • Hiện nay Bamboo Airways đang khai thác các chuyến bay đi Huế từ TPHCM và Hà Nội với tần suất 1-2 chuyến bay/ngày. Tất cả các chuyến bay khởi hành tại Sân bay Phú Bài đến từ sân bay Nội Bài/ Tân Sơn Nhất.
  • Hai thành phố cách nhau đến 950 km
  • Thời gian bay từ Huế tới Sài Gòn là 1 giờ 25 phút bay
  • Quầy làm thủ tục checkin sẽ đóng sớm 40p, do đó bạn cần phải đến sớm hơn để làm thủ tục.
vé máy bay huế sài gòn bamboo1
Bảng giá vé máy bay Huế Sài Gòn Bamboo Mới Nhất

2.Đặt vé máy bay Huế đi Sài Gòn giá rẻ tại hahalolo

Đặt Vé máy bay Huế đi Sài Gòn TPHCM Online tại https://flight.hahalolo.com/ rất đơn giản và dễ dàng. Tuy nhiên để khách hàng tránh các sai sót và có thể mất thêm các chi phí đổi vé hay bỏ lỡ công việc… quý khách cần lưu ý:

– Kiểm tra thật kỹ lại ngày giờ chuyến bay, hành trình bay đã chọn.

– Kiểm tra lại phần họ tên của mình và hành khách đi cùng, xem chính xác như trong các giấy tờ tùy thân như Căn cước công dân, giấy khai sinh với trẻ em và em bé, hộ chiếu, căn cước công dân, giấy phép lái xe, . Với hành khách là Em bé thì độ tuổi được tính tới ngày khởi hành của chuyến bay.

– Bạn cũng cần chọn chuyến bay có thời gian khởi hành phù hợp với việc di chuyển ra sân bay của mình để tránh bị trễ giờ lên máy bay.

– Thông thường giá vé rẻ thường có giờ bay khá sớm, do đó sẽ gây khó khăn cho việc sắp xếp thời gian ra sân bay.

– Nếu thời gian đáp sân bay muộn, thì bạn phải liên hệ người nhà lên đó, lúc này bạn sẽ an toàn hơn khi di chuyển về nhà.

3.Bí quyết mua vé giá rẻ tại Bambo Airway

Thường xuyên theo dõi các kênh Facebook, Website hay Linkedin, Tiktok của hãng để cập nhật thông tin khuyến mãi

Đăng ký nhận bảng tin qua Email để đón nhận thông tin khuyến mãi đến từ hãng

Mua vé qua đại ly cao cấp của hahalolo, bạn chỉ cần truy cập vào https://flight.hahalolo.com/ là có thể chọn bất cứ hành trình nào mà bạn ưng ý. Hoặc liên hệ tổng đài CSKH 1900571248 để booker hahalolo tư vấn kỹ hơn nhé.

4.Đến Sài Gòn ở khách sạn nào?

4.1 Green Star Hotel

Tiêu chuẩn: 3 Sao

Địa chỉ: 26 Đỗ Quang Đẩu, Phường Phạm Ngũ Lão, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TPHCM, Việt Nam, 700000

Giá phòng mỗi đêm từ: 460.000 VND

4.2 Khách sạn The One Premium

Tiêu chuẩn: 3 Sao

Giá phòng mỗi đêm từ: 675.000 VND

Địa chỉ: 29 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM, Việt Nam, 700000

4.3 Khách sạn Happy Land

Tiêu chuẩn: 3 Sao

Giá phòng mỗi đêm từ: 560.316 VND

Địa chỉ: 102-104 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM, Việt Nam, 711045

4.4 Me Gustas Park View

Tiêu chuẩn: 3 Sao

Địa chỉ: 211-213-215 Phạm Ngũ Lão, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TPHCM, Việt Nam, 700000

Giá phòng mỗi đêm từ: 554.400 VND

4.Kết Luận

Như vậy trong bài viết này chúng tôi đã hướng dẫn bạn tìm ra bảng giá “Vé máy bay Huế Sài Gòn Bamboo” rồi phải không nào. Ngoài ra, sau khi đến sài gòn bạn có thể ở lại những khách sạn 3 sao mà chúng tôi đã đề cập ở trên nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *