www.dulichvietnams.com

Bảng Giá Vé máy bay đi Hà Nội Bamboo 2022 Mới Nhất

Vé máy bay đi Hà Nội Bamboo
Spread the love

Đặt vé máy bay Đi Hà Nội Bamboo như thế nào cho hợp lý? Giá vé máy bay đi Hà Nội xuất phát từ Đà Nẵng, Huế và TPHCM có thời gian và lịch trình bay ra sao? Để hiểu thêm, chúng tôi mời bạn xem qua bảng giá “vé máy bay đi Hà Nội Bamboo giá rẻ” chi tiết nhất nhé. 

I.Bảng giá Vé máy bay đi Hà Nội Bamboo giá rẻ

1.Đặt vé máy bay đi Hà Nội Bamboo từ Đà Nẵng

Chặng bay Hạng Vé Hãng hàng không Thời gian bay Khởi hành và đáp xuống Giá vé
Đà Nẵng – Hà Nội EconomySaver Bamboo  1/9/2022 22:50 – 00:10 1.110.000
Đà Nẵng – Hà Nội EconomySaver Bamboo  1/9/2022 07:45 – 09:05 1.261.000
Đà Nẵng – Hà Nội EconomySaver Bamboo  1/9/2022 10:20 – 11:40 1.261.000
Đà Nẵng – Hà Nội EconomySaver Bamboo  1/9/2022 16:30 – 17:55 1.261.000
Đà Nẵng – Hà Nội EconomySmart Bamboo  1/9/2022 21:50 – 23:10 1.261.000
Đà Nẵng – Hà Nội EconomySaver Bamboo  1/9/2022 18:40 – 20:00 1.401.000
Đà Nẵng – Hà Nội EconomySmart Bamboo  1/9/2022 07:45 – 09:05 1.477.000 
Đà Nẵng – Hà Nội EconomySmart Bamboo  1/9/2022 10:20 – 11:40 1.477.000 
Đà Nẵng – Hà Nội EconomySmart Bamboo  1/9/2022 16:30 – 17:55 1.477.000 
Đà Nẵng – Hà Nội EconomySmart Bamboo  1/9/2022 21:50 – 23:10 1.477.000 
Đà Nẵng – Hà Nội EconomySmart Bamboo  1/9/2022 18:40 – 20:00 1.617.000
Đà Nẵng – Hà Nội EconomyFlex Bamboo  1/9/2022 07:45 – 09:05 1.909.000
Đà Nẵng – Hà Nội EconomyFlex Bamboo  1/9/2022 10:20 – 11:40 1.909.000
Đà Nẵng – Hà Nội EconomyFlex Bamboo  1/9/2022 16:30 – 17:55 1.909.000
Đà Nẵng – Hà Nội EconomyFlex Bamboo  1/9/2022 18:40 – 20:00 1.909.000
Đà Nẵng – Hà Nội EconomyFlex Bamboo  1/9/2022 21:50 – 23:10 1.909.000
Đà Nẵng – Hà Nội EconomyFlex Bamboo  1/9/2022 22:50 – 00:10 1.909.000
Đà Nẵng – Hà Nội BusinessSmart Bamboo  1/9/2022 07:45 – 09:05 3.595.000
Đà Nẵng – Hà Nội BusinessSmart Bamboo  1/9/2022 18:40 – 20:00 3.595.000
Đà Nẵng – Hà Nội BusinessSmart Bamboo  1/9/2022 21:50 – 23:10 3.595.000
Đà Nẵng – Hà Nội BusinessFlex Bamboo  1/9/2022 07:45 – 09:05 4.135.000
Đà Nẵng – Hà Nội BusinessFlex Bamboo  1/9/2022 18:40 – 20:00 4.135.000
Đà Nẵng – Hà Nội BusinessFlex Bamboo  1/9/2022 21:50 – 23:10 4.135.000
Đà Nẵng – Hà Nội BusinessFlex Bamboo  1/9/2022 10:20 – 11:40 4.135.000
Đà Nẵng – Hà Nội BusinessFlex Bamboo  1/9/2022 16:30 – 17:55 4.890.000 
Đà Nẵng – Hà Nội BusinessFlex Bamboo  1/9/2022 22:50 00:10

4.890.000

2. Đặt vé máy bay đi Hà Nội Bamboo từ Huế

Chặng bay Hạng Vé Hãng hàng không Thời gian bay Khởi hành và đáp xuống Giá vé
Huế – Hà Nội EconomySaver Bamboo  1/9/2022 20:00 – 21:10 861,000
Huế – Hà Nội EconomySmart Bamboo  1/9/2022 20:00 – 21:10 1.185.000 
Huế – Hà Nội EconomyFlex Bamboo  1/9/2022 20:00 – 21:10 1.909.000
Huế – Hà Nội BusinessSmart Bamboo  1/9/2022 20:00 – 21:10 3.055.000
Huế – Hà Nội BusinessFlex Bamboo  1/9/2022 20:00 – 21:10 3.379.000
Huế – Hà Nội EconomySaver Bamboo  2/9/2022 20:00 – 21:10 861,000
Huế – Hà Nội EconomySmart Bamboo  2/9/2022 20:00 – 21:10 1.185.000 
Huế – Hà Nội EconomyFlex Bamboo  2/9/2022 20:00 – 21:10 1.909.000
Huế – Hà Nội BusinessSmart Bamboo  2/9/2022 20:00 – 21:10 3.055.000
Huế – Hà Nội BusinessFlex Bamboo  2/9/2022 20:00 – 21:10 3.379.000
Huế – Hà Nội EconomySmart Bamboo  3/9/2022 20:00 – 21:10 1.866.000
Huế – Hà Nội EconomyFlex Bamboo  3/9/2022 20:00 – 21:10 2.136.000
Huế – Hà Nội BusinessSmart Bamboo  3/9/2022 20:00 – 21:10 3.055.000
Huế – Hà Nội BusinessFlex Bamboo  3/9/2022 20:00 – 21:10 3.379.000
Huế – Hà Nội EconomySmart Bamboo  4/9/2022 20:00 – 21:10 1.941.000
Huế – Hà Nội EconomyFlex Bamboo  4/9/2022 20:00 – 21:10 2.211.000
Huế – Hà Nội BusinessFlex Bamboo  4/9/2022 20:00 – 21:10 4.890.000
Huế – Hà Nội EconomyFlex Bamboo  5/9/2022 20:00 – 21:10 2.255.000
Huế – Hà Nội BusinessSmart Bamboo  5/9/2022 20:00 – 21:10 3.055.000
Huế – Hà Nội BusinessFlex Bamboo  5/9/2022 20:00 – 21:10 3.379.000
Huế – Hà Nội EconomyFlex Bamboo  6/9/2022 20:00 – 21:10 2.255.000
Huế – Hà Nội BusinessSmart Bamboo  6/9/2022 20:00 – 21:10 3.055.000
Huế – Hà Nội BusinessFlex Bamboo  6/9/2022 20:00 – 21:10 3.379.000
Huế – Hà Nội EconomySaver Bamboo  7/9/2022 20:00 – 21:10 969,000
Huế – Hà Nội EconomySmart Bamboo  7/9/2022 20:00 – 21:10 1.185.000
Huế – Hà Nội EconomyFlex Bamboo  7/9/2022 20:00 – 21:10 1.909.000
Huế – Hà Nội BusinessSmart Bamboo  7/9/2022 20:00 – 21:10 3.055.000
Huế – Hà Nội BusinessFlex Bamboo  7/9/2022 20:00 – 21:10

3.379.000

3.Đặt vé máy bay đi Hà Nội Bamboo từ TPHCM

Chặng bay Hạng Vé Hãng hàng không Thời gian bay Khởi hành và đáp xuống Giá vé
TPHCM – Hà Nội EconomySmart Bamboo  1/9/2022 16:05 – 18:15 1.941.000
TPHCM – Hà Nội EconomySmart Bamboo  1/9/2022 17:45 – 20:00 1.941.000
TPHCM – Hà Nội EconomySmart Bamboo  1/9/2022 19:40 – 21:50 1.941.000
TPHCM – Hà Nội EconomySmart Bamboo  1/9/2022 21:25 – 23:35 1.941.000
TPHCM – Hà Nội EconomySmart Bamboo  1/9/2022 23:05 – 01:15 1.941.000
TPHCM – Hà Nội EconomySmart Bamboo  1/9/2022 05:35 – 07:55 2.093.000
TPHCM – Hà Nội EconomySmart Bamboo  1/9/2022 10:35 – 12:45 2.093.000
TPHCM – Hà Nội EconomySmart Bamboo  1/9/2022 07:20 – 09:30 2.201.000
TPHCM – Hà Nội EconomyFlex Bamboo  1/9/2022 16:05 – 18:15 2.265.000
TPHCM – Hà Nội EconomyFlex Bamboo  1/9/2022 17:45 – 20:00 2.265.000
TPHCM – Hà Nội EconomyFlex Bamboo  1/9/2022 19:40 – 21:50 2.265.000
TPHCM – Hà Nội EconomyFlex Bamboo  1/9/2022 21:25 – 23:35 2.265.000
TPHCM – Hà Nội EconomyFlex Bamboo  1/9/2022 23:05 – 01:15 2.265.000
TPHCM – Hà Nội EconomyFlex Bamboo  1/9/2022 05:35 – 07:55 2.417.000 
TPHCM – Hà Nội EconomyFlex Bamboo  1/9/2022 07:20 – 09:30 2.417.000
TPHCM – Hà Nội EconomyFlex Bamboo  1/9/2022 10:35 – 12:45 2.525.000
TPHCM – Hà Nội BusinessFlex Bamboo  1/9/2022 05:35 – 07:55 8.238.000
TPHCM – Hà Nội BusinessFlex Bamboo  1/9/2022 07:20 – 09:30 8.238.000
TPHCM – Hà Nội BusinessFlex Bamboo  1/9/2022 10:35 – 12:45 8.238.000
TPHCM – Hà Nội BusinessFlex Bamboo  1/9/2022 16:05 – 18:15 8.238.000
TPHCM – Hà Nội BusinessFlex Bamboo  1/9/2022 17:45 – 20:00 8.238.000
TPHCM – Hà Nội BusinessFlex Bamboo  1/9/2022 19:40 – 21:50 8.238.000
TPHCM – Hà Nội BusinessFlex Bamboo  1/9/2022 21:25 – 23:35 8.238.000
TPHCM – Hà Nội BusinessFlex Bamboo  1/9/2022 23:05 – 01:15 8.238.000
TPHCM – Hà Nội EconomySmart Bamboo  2/9/2022 05:35 – 07:55 1.941.000
TPHCM – Hà Nội EconomySmart Bamboo  2/9/2022 07:20 – 09:30 1.941.000
TPHCM – Hà Nội EconomySmart Bamboo  2/9/2022 10:35 – 12:45 1.941.000
TPHCM – Hà Nội EconomySmart Bamboo  2/9/2022 14:00 – 16:10 1.941.000
TPHCM – Hà Nội EconomySmart Bamboo  2/9/2022 17:45 – 20:00 1.941.000
TPHCM – Hà Nội EconomySmart Bamboo  2/9/2022 21:25 – 23:35 1.941.000
TPHCM – Hà Nội EconomySmart Bamboo  2/9/2022 23:05 – 01:15 1.941.000
TPHCM – Hà Nội EconomySmart Bamboo  2/9/2022 16:05 – 18:15 2.093.000 
TPHCM – Hà Nội EconomyFlex Bamboo  2/9/2022 05:35 – 07:55 2.265.000
TPHCM – Hà Nội EconomyFlex Bamboo  2/9/2022 07:20 – 09:30 2.265.000
TPHCM – Hà Nội EconomyFlex Bamboo  2/9/2022 10:35 – 12:45 2.265.000
TPHCM – Hà Nội EconomyFlex Bamboo  2/9/2022 10:35 – 12:45 2.265.000
TPHCM – Hà Nội EconomyFlex Bamboo  2/9/2022 14:00 – 16:10 2.265.000
TPHCM – Hà Nội EconomyFlex Bamboo  2/9/2022 17:45 – 20:00 2.265.000
TPHCM – Hà Nội EconomyFlex Bamboo  2/9/2022 21:25 – 23:35 2.265.000
TPHCM – Hà Nội EconomyFlex Bamboo  2/9/2022 23:05 – 01:15 2.265.000
TPHCM – Hà Nội EconomyFlex Bamboo  2/9/2022 16:05 – 18:15 8.238.000
TPHCM – Hà Nội EconomyFlex Bamboo  2/9/2022 17:45 – 20:00 8.238.000
TPHCM – Hà Nội EconomyFlex Bamboo  2/9/2022 21:25 – 23:35 8.238.000
TPHCM – Hà Nội EconomyFlex Bamboo  2/9/2022 23:05 – 01:15 8.238.000

4.Cách đặt vé máy bay Bamboo đi Hà Nội giá rẻ nhất

Để tiến hành Đặt vé máy bay Bamboo Đi Hà Nội với giá rẻ..bạn cần tìm hiểu xem chặng bay mà bạn muốn có được Bamboo khai thác không nhé. Sau đó bạn truy cập vào https://flight.hahalolo.com/ để tìm kiếm thông tin bay theo nhu cầu của mình.

Tại đây, hệ thống vé máy bay sẽ hiện ra tất cả thời gian bay, giá cả và sân bay mà bạn sẽ bắt đầu đi và hạ cánh. Sau đó bạn “ĐẶT CHỖ” là xong quá trình đặt vé.

Tuy nhiên làm thế nào để book được vé Bambo với giá rẻ nhất?

 • Đầu tiên bạn cần theo dõi thông tin vé máy bay của hãng.
 • Truy cập vào websisite chính thức của hãng để xem có khuyến mãi hay không?
 • Bạn cần book vé trước 2-3 tháng, khi đó giá cả sẽ ổn định và không cao.
 • Nên tránh xa thời điểm du lịch, vì giá vé máy bay sẽ bị tác động mùa hay đỉnh điểm du lịch.
 • Theo dõi những kênh mạng xã hội như Facebook, Twitter, Linkedin hay Pinterest để săn vé giá rẻ.
 • Mua vé qua đại lý cấp 1 của hãng, bạn truy cập https://flight.hahalolo.com/ hoặc liên hệ Tổng đài CSKH 1900571248 để có giá vé ưu đãi nhất.

5. Dự kiến thời gian bay từ các địa điểm đến Hà Nội:

 • TPHCM – Hà Nội (và ngược lại): 2 giờ 5 phút
 • Đà Nẵng – Hà Nội (và ngược lại): 1 giờ 20 phút
 • Phú Quốc – Hà Nội (và ngược lại): 2 giờ 5 phút
 • Huế – Hà Nội (và ngược lại): 1 giờ 15 phút
 • Quy Nhơn – Hà Nội (và ngược lại): 1 giờ 35 phút
 • Buôn Ma Thuột – Hà Nội (và ngược lại): 1 giờ 40 phút
 • Pleiku – Hà Nội (và ngược lại): 1 giờ 30 phút
 • Đồng Hới – Hà Nội (và ngược lại):1 giờ 25 phút
 • Chu Lai – Hà Nội (và ngược lại): 1 giờ 25 phút

Kết Luận

Như vậy trong bài viết này chúng tôi đã giúp bạn tìm ra cách “đặt vé máy bay Bamboo Đi Hà Nội” đi từ TPHCM, Huế, và cả Đà Nẵng. Ngoài ra trong bài viết này chúng tôi còn hướng dẫn bạn cách đặt vé đặt vé máy bay Bamboo Đi Hà Nội với giá khá rẻ. Hy vọng các bạn có thể áp dụng những gì mà chúng tôi hướng dẫn ở trên. Chúc các bạn bay an toàn và hạnh phúc. Hẹn gặp lại trong bài viết tiếp theo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *