www.dulichvietnams.com

Giá vé máy bay từ TPHCM đi Sapa | Vé máy bay đi Sapa 2023

Giá vé máy bay từ TPHCM đi Sapa
Spread the love

Giá vé máy bay từ TPHCM đi Sapa tại được khai thác với nhiều hãng bay khác nhau. Tại Việt Nam có 3 hãng bay khai thác chuyến bay đến Sapa gồm có: Bamboo, Vietnam Airline hay đó là Vietjet..Vậy bảng giá của những chặng bay này như thế nào? Để hiểu thêm chúng tôi mời bạn xem qua bài viết này để hiểu thêm về giá vé máy bay đi Sapa nhé.

Giá vé máy bay từ TPHCM đi Sapa Vietnam Airlines

Trên thực tế, Sapa chưa có sân bay chính thức. Do đó để lên được Sapa bạn cần phải đi máy bay từ TPHCM lên Hà Nội. Sau đó bạn sẽ đặt xe theo tuyến hoặc xe buýt để lên được Sapa. Sau đây chúng tôi sẽ giúp bạn bảng giá vé máy bay đi Sapa Vietnam Airline bạn nhé

Chặng bay

Hạng Vé Hãng hàng không Ngày bay Khởi hành và đáp xuống Giá VNĐ
TPHCM – Hà Nội Phổ thông tiết kiệm Vietnam Airline 01/09/2022 05:55- 07:55 1.973.000
TPHCM – Hà Nội Phổ thông tiết kiệm Vietnam Airline 01/09/2022 08:30 – 10:55 1.973.000
TPHCM – Hà Nội Phổ thông tiết kiệm Vietnam Airline 01/09/2022 09:20 – 11:30 1.973.000
TPHCM – Hà Nội Phổ thông tiết kiệm Vietnam Airline 01/09/2022 12:30 – 14:40 1.973.000
TPHCM – Hà Nội Phổ thông tiết kiệm Vietnam Airline 01/09/2022 14:55 – 17:10 1.973.000
TPHCM – Hà Nội Phổ thông tiết kiệm Vietnam Airline 02/09/2022 22:00 – 00:10 1.649.000
TPHCM – Hà Nội Phổ thông tiết kiệm Vietnam Airline 02/09/2022 06:35 – 08:45 1.649.000
TPHCM – Hà Nội Phổ thông tiết kiệm Vietnam Airline 02/09/2022 14:55 – 17:10 1.649.000
TPHCM – Hà Nội Phổ thông tiết kiệm Vietnam Airline 02/09/2022 05:55 – 07:55 1.649.000
TPHCM – Hà Nội Phổ thông tiết kiệm Vietnam Airline 03/09/2022 05:00 – 07:10 1.649.000
TPHCM – Hà Nội Phổ thông tiết kiệm Vietnam Airline 03/09/2022 20:55 – 23:05 1.649.000
TPHCM – Hà Nội Phổ thông tiết kiệm Vietnam Airline 03/09/2022 22:00 – 00:10 1.649.000
TPHCM – Hà Nội Phổ thông tiết kiệm Vietnam Airline 04/09/2022 05:00 – 07:10 1.649.000
TPHCM – Hà Nội Phổ thông tiết kiệm Vietnam Airline 04/09/2022 06:00 – 08:10 1.649.000
TPHCM – Hà Nội Phổ thông tiết kiệm Vietnam Airline 04/09/2022 06:35 – 08:45 1.725.000
TPHCM – Hà Nội Phổ thông tiết kiệm Vietnam Airline 05/09/2022 05:00 – 07:10 1.649.000
TPHCM – Hà Nội Phổ thông tiết kiệm Vietnam Airline 05/09/2022 06:00 – 08:10 1.649.000
TPHCM – Hà Nội Phổ thông tiết kiệm Vietnam Airline 05/09/2022 07:00 – 09:10 1.649.000
TPHCM – Hà Nội Phổ thông tiết kiệm Vietnam Airline 05/09/2022 07:30 – 09:40 1.649.000
TPHCM – Hà Nội Phổ thông tiết kiệm Vietnam Airline 06/09/2022 05:00 – 07:10 1.649.000
TPHCM – Hà Nội Phổ thông tiết kiệm Vietnam Airline 06/09/2022 06:00 – 08:10 1.649.000
TPHCM – Hà Nội Phổ thông tiết kiệm Vietnam Airline 06/09/2022 07:00 – 09:40 1.649.000
TPHCM – Hà Nội Phổ thông tiết kiệm Vietnam Airline 06/09/2022 20:55 – 23:05 1.649.000
TPHCM – Hà Nội Phổ thông tiết kiệm Vietnam Airline 07/09/2022 22:00 – 00:10 1.217.000
TPHCM – Hà Nội Phổ thông tiết kiệm Vietnam Airline 07/09/2022 05:00 – 07:10 1.433.000
TPHCM – Hà Nội Phổ thông tiết kiệm Vietnam Airline 07/09/2022 20:55 – 23:05 1.433.000
TPHCM – Hà Nội Phổ thông tiết kiệm Vietnam Airline 07/09/2022 22:00 – 00:10 1.433.000
TPHCM – Hà Nội Phổ thông tiết kiệm Vietnam Airline 07/09/2022 05:55 – 07:55 1.509.000
TPHCM – Hà Nội Phổ thông tiết kiệm Vietnam Airline 07/09/2022 06:45 – 08:45 1.509.000

Giá vé máy bay từ TPHCM đi Sapa Bamboo

Chặng bay

Hạng Vé

Hãng hàng không Ngày bay Khởi hành và đáp xuống Giá VNĐ
TPHCM – Hà Nội EconomySmart Bamboo 01/09/2022 12:50 – 15:05 1.941.000
TPHCM – Hà Nội EconomySmart Bamboo 01/09/2022 16:05 – 18:15 1.941.000
TPHCM – Hà Nội EconomySmart Bamboo 01/09/2022 17:45 – 20:00 1.941.000
TPHCM – Hà Nội EconomySmart Bamboo 01/09/2022 19:40 – 21:50 1.941.000
TPHCM – Hà Nội EconomySmart Bamboo 01/09/2022 21:25 – 23:35 1.941.000
TPHCM – Hà Nội EconomySmart Bamboo 02/09/2022 05:35 – 07:55 1.941.000
TPHCM – Hà Nội EconomySmart Bamboo 02/09/2022 07:20 – 09:30 1.941.000
TPHCM – Hà Nội EconomySmart Bamboo 02/09/2022 10:35 – 12:45 1.941.000
TPHCM – Hà Nội EconomySmart Bamboo 03/09/2022 05:35 – 07:55 1.941.000
TPHCM – Hà Nội EconomySmart Bamboo 03/09/2022 07:20 – 09:30 1.941.000
TPHCM – Hà Nội EconomySmart Bamboo 03/09/2022 12:50 – 15:05 1.941.000
TPHCM – Hà Nội EconomySmart Bamboo 04/09/2022 05:35 – 07:55 1.941.000
TPHCM – Hà Nội EconomySmart Bamboo 04/09/2022 07:20 – 09:30 1.941.000
TPHCM – Hà Nội EconomySmart Bamboo 04/09/2022 23:05 – 01:15 1.941.000
TPHCM – Hà Nội EconomySmart Bamboo 05/09/2022 05:35 – 07:55 1.941.000
TPHCM – Hà Nội EconomySmart Bamboo 05/09/2022 07:20 – 09:30 1.941.000
TPHCM – Hà Nội EconomySmart Bamboo 05/09/2022 10:35 – 12:45 1.941.000
TPHCM – Hà Nội EconomySaver Bamboo 06/09/2022 21:25 – 23:35 1.250.000
TPHCM – Hà Nội EconomySaver Bamboo 06/09/2022 23:05 – 01:15 1.250.000
TPHCM – Hà Nội EconomySmart Bamboo 06/09/2022 21:25 – 23:35 1.466.000
TPHCM – Hà Nội EconomySmart Bamboo 06/09/2022 23:05 – 01:15 1.466.000
TPHCM – Hà Nội EconomySaver Bamboo 07/09/2022 23:05 – 01:15 1.250.000
TPHCM – Hà Nội EconomySmart Bamboo 07/09/2022 23:05 – 01:15 1.466.000
TPHCM – Hà Nội EconomySaver Bamboo 07/09/2022 05:35 – 07:55 1.499.000
TPHCM – Hà Nội EconomySaver Bamboo 07/09/2022 10:35 – 12:45 1.499.000
TPHCM – Hà Nội EconomySaver Bamboo 07/09/2022 12:50 – 15:05 1.499.000
TPHCM – Hà Nội EconomySaver Bamboo 07/09/2022 14:00 – 16:10 1.499.000
TPHCM – Hà Nội Phổ thông Vietjet Air 01/09/2022 05:00 – 07:15 1.673.040

Giá vé máy bay từ TPHCM đi Sapa Vietjet

Chặng bay Hạng Vé Hãng hàng không Ngày bay Khởi hành và đáp xuống Giá VNĐ
TPHCM – Hà Nội Deluxe Vietjet Air 01/09/2022 05:00 – 07:15 2.008.920
TPHCM – Hà Nội SkyBoss Vietjet Air 01/09/2022 05:00 – 07:15 4.537.200 
TPHCM – Hà Nội Phổ thông Vietjet Air 01/09/2022 05:25 – 07:35 1.673.040
TPHCM – Hà Nội Deluxe Vietjet Air 01/09/2022 05:25 – 07:35 1.673.040
TPHCM – Hà Nội SkyBoss Vietjet Air 01/09/2022 05:25 – 07:35 1.673.040
TPHCM – Hà Nội Phổ thông Vietjet Air 02/09/2022 05:00 – 07:15 2.061.840
TPHCM – Hà Nội Deluxe Vietjet Air 02/09/2022 05:25 – 07:35 2.289.720
TPHCM – Hà Nội SkyBoss Vietjet Air 02/09/2022 05:25 – 07:35 4.537.200
TPHCM – Hà Nội Phổ thông Vietjet Air 02/09/2022 05:25 – 07:35 1.791.840
TPHCM – Hà Nội Phổ thông Vietjet Air 3/9/2022 05:00 – 07:15 1.673.040
TPHCM – Hà Nội Deluxe Vietjet Air 3/9/2022 05:00 – 07:15 2.008.920
TPHCM – Hà Nội SkyBoss Vietjet Air 3/9/2022 05:00 – 07:15 4.537.200
TPHCM – Hà Nội Phổ thông Vietjet Air 3/9/2022 05:25 – 07:35 1.673.040
TPHCM – Hà Nội Deluxe Vietjet Air 3/9/2022 05:25 – 07:35 2.008.920
TPHCM – Hà Nội SkyBoss Vietjet Air 3/9/2022 05:25 – 07:35 4.537.200
TPHCM – Hà Nội Phổ thông Vietjet Air 4/9/2022 05:00 – 07:15 1.673.040
TPHCM – Hà Nội Deluxe Vietjet Air 4/9/2022 05:00 – 07:15 2.008.920
TPHCM – Hà Nội SkyBoss Vietjet Air 4/9/2022 05:00 – 07:15 4.537.200 
TPHCM – Hà Nội Phổ thông Vietjet Air 4/9/2022 05:25 – 07:35 1.673.040
TPHCM – Hà Nội Deluxe Vietjet Air 4/9/2022 05:25 – 07:35 2.008.920
TPHCM – Hà Nội Phổ thông Vietjet Air 05/09/2022 05:00 – 07:15 1.673.040
TPHCM – Hà Nội Deluxe Vietjet Air 05/09/2022 05:00 – 07:15 2.008.920
TPHCM – Hà Nội SkyBoss Vietjet Air 05/09/2022 05:00 – 07:15 4.537.200 
TPHCM – Hà Nội Z1_ECO Vietjet Air 06/09/2022 05:00 – 07:15 1.360.920
TPHCM – Hà Nội Z1_DLX Vietjet Air 06/09/2022 05:00 – 07:15 1.630.920
TPHCM – Hà Nội V_Sboss Vietjet Air 06/09/2022 05:00 – 07:15 4.537.200

Vé máy bay đi Sapa giá rẻ như thế nào?

  • Hiện nay những hãng hàng không như: Bamboo, Vietnam Airline hay đó là Vietjet..luôn sử dụng các kênh Social làm phương tiện truyền tải và quảng bá thông tin. Do đó bạn cần theo dõi một số kênh như: facebook, Linkedin, hay Tiktok của những hàng này, để có hội sở hữu vé máy bay đi Sapa với giá rẻ.
  • Thường xuyên cập nhật thông tin khuyến mãi của hãng, vì giá vé máy bay khá đắt so với những phương tiện khác. Do đó bạn cần nắm bắt cơ hội này để có giá ưu đãi nhất nhé.
  • Cần mua vé sớm hơn với lịch trình bay, ví dụ bạn đi vào tháng này. Vậy bạn nên mua sơm 2-3 tháng trước.
  • Vietjet luôn có nhiều chương trình khuyến mãi hơn 2 hãng còn lại, do đó bạn cần theo dõi hãng này để có cơ hội sở hữu vé 0đ bạn nhé.
ve may bay di sapa
Bảng Giá Vé Máy Bay Đi Sapa Giá Rẻ Vietnam Airline, Bamboo, Vietjet

Review về địa điểm du lịch Sapa

Sapa là 1 điểm du lịch thuộc vùng núi Tây Bắc. Địa điểm này nằm dưới chân dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ. Nếu bạn di chuyển đến Hà Nội bằng đường Cao tốc thì chri mất 5 – 6 giờ di chuyển.

Hiện nay địa danh này điểm đến lý tưởng quanh năm do những khách du lịch theo đoàn, hay là dân phượt.

Nói đến Sapa, 1 điều bạn không thể bỏ qua đó là khí hậu mát mẻ và ôn hoà tại đây. Đây cũng là điều kiện cần để du khách và các bạn trẻ thích phượt đến đây để khám phá. Để các bạn hiểu rõ hơn thời tiết cũng như khí hậu tại đây, chúng tôi xin điểm qua một chút thời tiết nơi đây nhé.

Bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 5 tại Sa Pa chính là mùa xuân. Mùa xuân ở Sapa rực rỡ với trăm hoa đua nở như mai anh đào, đào, mận…

Mùa hè tại Sapa bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 8, đây cũng được xem là thời điểm khách du lịch đến Sa Pa để tránh cái nắng nóng chói chang của thành thị.. và ngắm những thửa ruộng bậc thang xanh mát nơi đây.

Mùa thu tại Sa Pa sẽ kéo dài từ tháng 9 đến tháng 11. Thời điểm này Sapa quyến rũ trong màu vàng óng ả của những thửa ruộng bậc thang.

Mùa đông tại Sapa bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau. Thời điểm này tại Sapa nhiệt độ xuống thấp, do đó nhiều khả năng xuất hiện nhiều tuyết…nếu may mắn bạn có thể “săn” tuyết hoặc băng giá trên những đỉnh núi.

Lưu ý: Nếu bạn đến Sapa trong thời gian này..đừng quên mang theo áo ấm dày nhé.

Kết Luận

Như vậy trong bài viết này chúng tôi đã cung cấp cho bạn “Giá vé máy bay từ TPHCM đi Sapa” rồi. Trong đó có bảng giá của từng hãng nư Bamboo, Vietjet Air, hay đó là Vietnam Airline. Hy vọng các bạn có thể tìm ra được giá vé phù hợp với nhu cầu bay của mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài viết sau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *