www.dulichvietnams.com

Vé máy bay Sài Gòn Huế Bamboo Airways Mới Nhất

Bảng giá vé máy bay Sài Gòn Huế Bamboo Airways Mới Nhất
Spread the love

Vé máy bay Sài Gòn Huế Bamboo Airways có nhiều hạng vé gồm: EconomySmart, EconomyFlex, BusinessFlex, EconomyFlex, BusinessFlex, EconomySaver, EconomySmart..Trong đó mỗi hạng có mỗi giá vé khác nhau, thời gian bay từ Sài Gòn ra Huế chỉ có 1 khung giờ đó là: 08:10 – 09:40. Để hiểu thêm bảng giá vé này, chúng tôi mời bạn xem qua bài viết này nhé.

Khuyến khích bạn mua vé qua ứng dụng https://flight.hahalolo.com/ để nhận được nhiều ưu đãi nhất.

1.Vé máy bay Sài Gòn Huế Bamboo Airways

Chặng bay Hạng Vé Hãng hàng không Ngày bay Khởi hành và đáp xuống Giá VNĐ
Sài Gòn – Huế EconomySmart Bamboo 01/09/2022 08:10 – 09:40 1.769.000
Sài Gòn – Huế EconomyFlex Bamboo 01/09/2022 08:10 – 09:40 2.039.000
Sài Gòn – Huế BusinessFlex Bamboo 01/09/2022 08:10 – 09:40 4.566.000
Sài Gòn – Huế EconomyFlex Bamboo 02/09/2022 08:10 – 09:40 2.255.000
Sài Gòn – Huế BusinessFlex Bamboo 02/09/2022 08:10 – 09:40 4.890.000 
Sài Gòn – Huế EconomySaver Bamboo 04/09/2022 08:10 – 09:40 969.000
Sài Gòn – Huế EconomySmart Bamboo 04/09/2022 08:10 – 09:40 1.185.000
Sài Gòn – Huế EconomyFlex Bamboo 04/09/2022 08:10 – 09:40 1.909.000
Sài Gòn – Huế BusinessSmart Bamboo 04/09/2022 08:10 – 09:40 3.055.000
Sài Gòn – Huế BusinessFlex Bamboo 04/09/2022 08:10 – 09:40 3.379.000 
Sài Gòn – Huế EconomySaver Bamboo 05/09/2022 08:10 – 09:40 1.110.000
Sài Gòn – Huế EconomySmart Bamboo 05/09/2022 08:10 – 09:40 1.326.000 
Sài Gòn – Huế EconomyFlex Bamboo 05/09/2022 08:10 – 09:40 1.909.000
Sài Gòn – Huế BusinessSmart Bamboo 05/09/2022 08:10 – 09:40 3.055.000
Sài Gòn – Huế BusinessFlex Bamboo 05/09/2022 08:10 – 09:40 3.379.000
Sài Gòn – Huế EconomySaver Bamboo 06/09/2022 08:10 – 09:40 861.000
Sài Gòn – Huế EconomySmart Bamboo 06/09/2022 08:10 – 09:40 1.185.000
Sài Gòn – Huế EconomyFlex Bamboo 06/09/2022 08:10 – 09:40 1.909.000
Sài Gòn – Huế BusinessSmart Bamboo 06/09/2022 08:10 – 09:40 3.055.000
Sài Gòn – Huế BusinessFlex Bamboo 06/09/2022 08:10 – 09:40 3.379.000
Sài Gòn – Huế EconomySaver Bamboo 07/09/2022 08:10 – 09:40 861.000
Sài Gòn – Huế EconomySmart Bamboo 07/09/2022 08:10 – 09:40 1.185.000
Sài Gòn – Huế EconomyFlex Bamboo 07/09/2022 08:10 – 09:40 1.909.000
Sài Gòn – Huế BusinessSmart Bamboo 07/09/2022 08:10 – 09:40 3.055.000
Sài Gòn – Huế BusinessFlex Bamboo 07/09/2022 08:10 – 09:40 3.379.000
Sài Gòn – Huế EconomySaver Bamboo 08/09/2022 08:10 – 09:40 1.110.000
Sài Gòn – Huế EconomySmart Bamboo 08/09/2022 08:10 – 09:40 1.326.000 
Sài Gòn – Huế EconomyFlex Bamboo 08/09/2022 08:10 – 09:40 1.909.000
Sài Gòn – Huế BusinessSmart Bamboo 08/09/2022 08:10 – 09:40 3.055.000
Sài Gòn – Huế BusinessFlex Bamboo 08/09/2022 08:10 – 09:40 3.379.000
Sài Gòn – Huế EconomySmart Bamboo 09/09/2022 08:10 – 09:40 1.866.000
Sài Gòn – Huế EconomyFlex Bamboo 09/09/2022 08:10 – 09:40 2.136.000
Sài Gòn – Huế BusinessSmart Bamboo 09/09/2022 08:10 – 09:40 3.055.000
Sài Gòn – Huế BusinessFlex Bamboo 09/09/2022 08:10 – 09:40 3.379.000
Sài Gòn – Huế EconomySaver Bamboo 11/09/2022 08:10 – 09:40 861.000
Sài Gòn – Huế EconomySmart Bamboo 11/09/2022 08:10 – 09:40 1.185.000
Sài Gòn – Huế EconomyFlex Bamboo 11/09/2022 08:10 – 09:40 1.909.000
Sài Gòn – Huế BusinessSmart Bamboo 11/09/2022 08:10 – 09:40 3.055.000
Sài Gòn – Huế BusinessFlex Bamboo 11/09/2022 08:10 – 09:40 3.379.000
Sài Gòn – Huế EconomySaver Bamboo 12/09/2022 08:10 – 09:40 753.000
Sài Gòn – Huế EconomySmart Bamboo 12/09/2022 08:10 – 09:40 1.185.000
Sài Gòn – Huế EconomyFlex Bamboo 12/09/2022 08:10 – 09:40 1.909.000
Sài Gòn – Huế BusinessSmart Bamboo 12/09/2022 08:10 – 09:40 3.055.000
Sài Gòn – Huế BusinessFlex Bamboo 12/09/2022 08:10 – 09:40 3.379.000
Sài Gòn – Huế EconomySaverMax Bamboo 13/09/2022 08:10 – 09:40 678.000
Sài Gòn – Huế EconomySaver Bamboo 13/09/2022 08:10 – 09:40 753.000
Sài Gòn – Huế EconomySmart Bamboo 13/09/2022 08:10 – 09:40 1.185.000
Sài Gòn – Huế EconomyFlex Bamboo 13/09/2022 08:10 – 09:40 1.909.000
Sài Gòn – Huế BusinessSmart Bamboo 13/09/2022 08:10 – 09:40 3.055.000
Sài Gòn – Huế BusinessFlex Bamboo 13/09/2022 08:10 – 09:40 3.379.000
Sài Gòn – Huế EconomySaver Bamboo 14/09/2022 08:10 – 09:40 753.000
Sài Gòn – Huế EconomySmart Bamboo 14/09/2022 08:10 – 09:40 1.185.000
Sài Gòn – Huế EconomyFlex Bamboo 14/09/2022 08:10 – 09:40 1.909.000
Sài Gòn – Huế BusinessSmart Bamboo 14/09/2022 08:10 – 09:40 3.055.000
Sài Gòn – Huế BusinessFlex Bamboo 14/09/2022 08:10 – 09:40 3.379.000
Sài Gòn – Huế EconomySaver Bamboo 15/09/2022 08:10 – 09:40 861.000
Sài Gòn – Huế EconomySmart Bamboo 15/09/2022 08:10 – 09:40 1.185.000
Sài Gòn – Huế EconomyFlex Bamboo 15/09/2022 08:10 – 09:40 1.909.000
Sài Gòn – Huế BusinessSmart Bamboo 15/09/2022 08:10 – 09:40 3.055.000
Sài Gòn – Huế BusinessFlex Bamboo 15/09/2022 08:10 – 09:40 3.379.000
Sài Gòn – Huế EconomySaver Bamboo 16/9/2022 08:10 – 09:40 861.000
Sài Gòn – Huế EconomySmart Bamboo 16/9/2022 08:10 – 09:40 1.185.000
Sài Gòn – Huế EconomyFlex Bamboo 16/9/2022 08:10 – 09:40 1.909.000
Sài Gòn – Huế BusinessSmart Bamboo 16/9/2022 08:10 – 09:40 3.055.000
Sài Gòn – Huế BusinessFlex Bamboo 16/9/2022 08:10 – 09:40 3.379.000
Sài Gòn – Huế EconomySaver Bamboo 18/9/2022 08:10 – 09:40 753.000
Sài Gòn – Huế EconomySmart Bamboo 18/9/2022 08:10 – 09:40 1.185.000
Sài Gòn – Huế EconomyFlex Bamboo 18/9/2022 08:10 – 09:40 1.909.000
Sài Gòn – Huế BusinessSmart Bamboo 18/9/2022 08:10 – 09:40 3.055.000
Sài Gòn – Huế BusinessFlex Bamboo 18/9/2022 08:10 – 09:40 3.379.000
Sài Gòn – Huế EconomySaver Bamboo 19/9/2022 08:10 – 09:40 753.000
Sài Gòn – Huế EconomySmart Bamboo 19/9/2022 08:10 – 09:40 1.185.000
Sài Gòn – Huế EconomyFlex Bamboo 19/9/2022 08:10 – 09:40 1.909.000
Sài Gòn – Huế BusinessSmart Bamboo 19/9/2022 08:10 – 09:40 3.055.000
Sài Gòn – Huế BusinessFlex Bamboo 19/9/2022 08:10 – 09:40 3.379.000
Sài Gòn – Huế EconomySaverMax Bamboo 20/9/2022 08:10 – 09:40 678.000
Sài Gòn – Huế EconomySaver Bamboo 20/9/2022 08:10 – 09:40 753.000
Sài Gòn – Huế EconomySmart Bamboo 20/9/2022 08:10 – 09:40 1.185.000
Sài Gòn – Huế EconomyFlex Bamboo 20/9/2022 08:10 – 09:40 1.909.000
Sài Gòn – Huế BusinessSmart Bamboo 20/9/2022 08:10 – 09:40 3.055.000
Sài Gòn – Huế BusinessFlex Bamboo 20/9/2022 08:10 – 09:40 3.379.000
Sài Gòn – Huế EconomySaver Bamboo 21/9/2022 08:10 – 09:40 753.000
Sài Gòn – Huế EconomySmart Bamboo 21/9/2022 08:10 – 09:40 1.185.000
Sài Gòn – Huế EconomyFlex Bamboo 21/9/2022 08:10 – 09:40 1.909.000
Sài Gòn – Huế BusinessSmart Bamboo 21/9/2022 08:10 – 09:40 3.055.000
Sài Gòn – Huế BusinessFlex Bamboo 21/9/2022 08:10 – 09:40 3.379.000
Sài Gòn – Huế EconomySaver Bamboo 22/9/2022 08:10 – 09:40 753.000
Sài Gòn – Huế EconomySmart Bamboo 22/9/2022 08:10 – 09:40 1.185.000
Sài Gòn – Huế EconomyFlex Bamboo 22/9/2022 08:10 – 09:40 1.909.000
Sài Gòn – Huế BusinessSmart Bamboo 22/9/2022 08:10 – 09:40 3.055.000
Sài Gòn – Huế BusinessFlex Bamboo 22/9/2022 08:10 – 09:40 3.379.000
Sài Gòn – Huế EconomySaver Bamboo 23/9/2022 08:10 – 09:40 861.000
Sài Gòn – Huế EconomySmart Bamboo 23/9/2022 08:10 – 09:40 1.185.000
Sài Gòn – Huế EconomyFlex Bamboo 23/9/2022 08:10 – 09:40 1.909.000
Sài Gòn – Huế BusinessSmart Bamboo 23/9/2022 08:10 – 09:40 3.055.000
Sài Gòn – Huế BusinessFlex Bamboo 23/9/2022 08:10 – 09:40 3.379.000
Sài Gòn – Huế EconomySaverMax Bamboo 25/9/2022 08:10 – 09:40 678.000
Sài Gòn – Huế EconomySaver Bamboo 25/9/2022 08:10 – 09:40 753.000
Sài Gòn – Huế EconomySmart Bamboo 25/9/2022 08:10 – 09:40 1.185.000
Sài Gòn – Huế EconomyFlex Bamboo 25/9/2022 08:10 – 09:40 1.909.000
Sài Gòn – Huế BusinessSmart Bamboo 25/9/2022 08:10 – 09:40 3.055.000
Sài Gòn – Huế BusinessFlex Bamboo 25/9/2022 08:10 – 09:40 3.379.000
Sài Gòn – Huế EconomySaver Bamboo 26/9/2022 08:10 – 09:40 753.000
Sài Gòn – Huế EconomySmart Bamboo 26/9/2022 08:10 – 09:40 1.185.000
Sài Gòn – Huế EconomyFlex Bamboo 26/9/2022 08:10 – 09:40 1.909.000
Sài Gòn – Huế BusinessSmart Bamboo 26/9/2022 08:10 – 09:40 3.055.000
Sài Gòn – Huế BusinessFlex Bamboo 26/9/2022 08:10 – 09:40 3.379.000
Sài Gòn – Huế EconomySaverMax Bamboo 26/9/2022 08:10 – 09:40 678.000
Sài Gòn – Huế EconomySaver Bamboo 27/9/2022 08:10 – 09:40 753.000
Sài Gòn – Huế EconomySmart Bamboo 27/9/2022 08:10 – 09:40 1.185.000
Sài Gòn – Huế EconomyFlex Bamboo 27/9/2022 08:10 – 09:40 1.909.000
Sài Gòn – Huế BusinessSmart Bamboo 27/9/2022 08:10 – 09:40 3.055.000
Sài Gòn – Huế BusinessFlex Bamboo 27/9/2022 08:10 – 09:40 3.379.000
Sài Gòn – Huế EconomySaver Bamboo 28/9/2022 08:10 – 09:40 753.000
Sài Gòn – Huế EconomySmart Bamboo 28/9/2022 08:10 – 09:40 1.185.000
Sài Gòn – Huế EconomyFlex Bamboo 28/9/2022 08:10 – 09:40 1.909.000
Sài Gòn – Huế BusinessSmart Bamboo 28/9/2022 08:10 – 09:40 3.055.000
Sài Gòn – Huế BusinessFlex Bamboo 28/9/2022 08:10 – 09:40 3.379.000
Sài Gòn – Huế EconomySaver Bamboo 29/9/2022 08:10 – 09:40 753.000
Sài Gòn – Huế EconomySmart Bamboo 29/9/2022 08:10 – 09:40 1.185.000
Sài Gòn – Huế EconomyFlex Bamboo 29/9/2022 08:10 – 09:40 1.909.000
Sài Gòn – Huế BusinessSmart Bamboo 29/9/2022 08:10 – 09:40 3.055.000
Sài Gòn – Huế BusinessFlex Bamboo 29/9/2022 08:10 – 09:40 3.379.000
Sài Gòn – Huế EconomySaver Bamboo 30/9/2022 08:10 – 09:40 861.000
Sài Gòn – Huế EconomySmart Bamboo 30/9/2022 08:10 – 09:40 1.185.000
Sài Gòn – Huế EconomyFlex Bamboo 30/9/2022 08:10 – 09:40 1.909.000
Sài Gòn – Huế BusinessSmart Bamboo 30/9/2022 08:10 – 09:40 3.055.000
Sài Gòn – Huế BusinessFlex Bamboo 30/9/2022 08:10 – 09:40 3.379.000

Lưu ý: 

  • Giá Vé máy bay Sài Gòn Huế Bamboo Airways trên đã bao gồm thuế phí.
  • Giá vé máy bay Sài Gòn Huế Bamboo Airways có thể thay đổi tùy vào thời điểm hành khách đặt vé
  • Bạn cần đặt vé máy bay từ Sài Gòn đi Huế Bamboo Airways trước 1 tuần để có giá vé ưu đãi tốt nhất.
Bảng giá vé máy bay Sài Gòn Huế Bamboo Airways Mới Nhất

2.Chính sách của hãng khi mua vé từ Sài Gòn đi Huế.

  • Bamboo có hỗ trợ xe lăn.
  • Bamboo có hỗ trợ cho hành khách khiếm thị.
  • Bamboo Có chính sách phụ nữ mang thai.
  • Bamboo Có chính sách hỗ trợ cho trẻ sơ sinh
  • Ngoài ra, Bamboo Airways còn cung cấp các chính sách giá vé rẻ khi khách hàng mua vé máy bay từ Sài Gòn đi Huế của Bamboo Airways. Không những thế hãng còn hỗ trợ mở đại lý cấp 2 nếu hành khách muốn làm đại lý của Bamboo Airway

Đặc điểm các hạng vé của Bamboo Airways 

Bamboo Eco (Đây hạng phổ thông tiết kiệm)

Hành khách chỉ mang được 7kg xách tay và một suất ăn miễn phí.

Bamboo Plus ( Đây là hạng phổ thông linh hoạt)

Hành khách được mang theo 7kg xách tay + 20kg hành lý ký gửi miễn phí. Ngoài ra được miễn phí suất ăn trong suốt quá trình bay.

Không những thế, hạng vé nay được phép đổi tên, đổi ngày bay, hành trình bay, giờ bay. Ngoài ra còn được phép nâng hạng mất phí đổi + tiền chênh lệch giá vé (nếu có).

Tuy nhiên đối với hạng vé này hoàn, hủy vé không được phép.

Bamboo Business (Đây là hạng thương gia).

Free10kg xách tay và 30kg hành lý ký gửi và được một suất ăn miễn phí.

Được ưu tiên trong dịch vụ checkin

Hành khách được ngồi chờ phòng Vip dành riêng tại sân bay và có xe đưa đón tại sân bay.

Ngoài ra bạn được phép được phép đổi hành trình, ngày bay, giờ bay không mất phí đổi + thu tiền chênh lệch giá vé, Hoàn, hủy vé mất phí hoàn vé + tiền hoàn vé vào hệ thống. Và được đổi tên mát phí đổi tên theo quy định của hãng,

Kết Luận:

Trong bài viết này chúng tôi đã giúp bạn tìm ra bảng giá vé “Vé máy bay Sài Gòn Huế Bamboo Airways” rồi phải không nào. Đối với chặng bay này, hãng có 4 hạng vé EconomySmart, EconomyFlex, BusinessFlex, EconomyFlex, BusinessFlex, EconomySaver, EconomySmart.. Chúc bạn tìm được hạng vé phù hợp với mình nhé, ngoài ra đừng quên truy cập https://flight.hahalolo.com/để nhận nhiều ưu đãi khi book vé nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *