www.dulichvietnams.com

Vé máy bay Hải Phòng Nha Trang Bamboo Mới Nhất 2022

vé máy bay hải phòng nha trang bamboo1
Spread the love

Vé máy bay Hải Phòng Nha Trang Bamboo khởi hành từ 15:45 và hạ cánh lúc 17:30. Bắt đầu từ Sân bay Cát Bi đến Sân Bay Cam Ranh. Vậy chi tiết bảng giá này như thế nào, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay sau đây nhé.

1.Bảng vé máy bay Hải Phòng Nha Trang Bamboo

Chặng bay Hạng Vé Hãng hàng không Ngày bay Khởi hành và đáp xuống Giá vé
Hải Phòng – Nha Trang EconomySmart Bamboo 1/9/2022 15:45 – 17:30 1.877.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomyFlex Bamboo 1/9/2022 15:45 – 17:30 2.201.000
Hải Phòng – Nha Trang BusinessSmart Bamboo 1/9/2022 15:45 – 17:30 3.703.000
Hải Phòng – Nha Trang BusinessFlex Bamboo 1/9/2022 15:45 – 17:30 3.919.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomySmart Bamboo 2/9/2022 15:45 – 17:30 1.877.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomyFlex Bamboo 2/9/2022 15:45 – 17:30 2.201.000
Hải Phòng – Nha Trang BusinessSmart Bamboo 2/9/2022 15:45 – 17:30 3.703.000
Hải Phòng – Nha Trang BusinessFlex Bamboo 2/9/2022 15:45 – 17:30 3.919.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomySmart Bamboo 4/9/2022 15:45 – 17:30 1.877.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomyFlex Bamboo 4/9/2022 15:45 – 17:30 2.201.000
Hải Phòng – Nha Trang BusinessSmart Bamboo 4/9/2022 15:45 – 17:30 3.703.000
Hải Phòng – Nha Trang BusinessFlex Bamboo 4/9/2022 15:45 – 17:30 3.919.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomySmart Bamboo 5/9/2022 15:45 – 17:30 1.877.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomyFlex Bamboo 5/9/2022 15:45 – 17:30 2.201.000
Hải Phòng – Nha Trang BusinessSmart Bamboo 5/9/2022 15:45 – 17:30 3.703.000
Hải Phòng – Nha Trang BusinessFlex Bamboo 5/9/2022 15:45 – 17:30 3.919.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomySaver Bamboo 6/9/2022 15:45 – 17:30 948.000 ₫
Hải Phòng – Nha Trang EconomySmart Bamboo 6/9/2022 15:45 – 17:30 1.272.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomyFlex Bamboo 6/9/2022 15:45 – 17:30 2.201.000
Hải Phòng – Nha Trang BusinessSmart Bamboo 6/9/2022 15:45 – 17:30 3.703.000
Hải Phòng – Nha Trang BusinessFlex Bamboo 6/9/2022 15:45 – 17:30 3.919.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomySaver Bamboo 7/9/2022 15:45 – 17:30 948.000 ₫
Hải Phòng – Nha Trang EconomySmart Bamboo 7/9/2022 15:45 – 17:30 1.272.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomyFlex Bamboo 7/9/2022 15:45 – 17:30 2.201.000
Hải Phòng – Nha Trang BusinessSmart Bamboo 7/9/2022 15:45 – 17:30 3.703.000
Hải Phòng – Nha Trang BusinessFlex Bamboo 7/9/2022 15:45 – 17:30 3.919.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomySaver Bamboo 8/9/2022 15:45 – 17:30 1.412.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomySmart Bamboo 8/9/2022 15:45 – 17:30 1.628.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomyFlex Bamboo 8/9/2022 15:45 – 17:30 2.201.000
Hải Phòng – Nha Trang BusinessSmart Bamboo 8/9/2022 15:45 – 17:30 3.703.000
Hải Phòng – Nha Trang BusinessFlex Bamboo 8/9/2022 15:45 – 17:30 3.919.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomySaver Bamboo 9/9/2022 15:45 – 17:30 1.628.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomySmart Bamboo 9/9/2022 15:45 – 17:30 1.844.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomyFlex Bamboo 9/9/2022 15:45 – 17:30 2.201.000
Hải Phòng – Nha Trang BusinessSmart Bamboo 9/9/2022 15:45 – 17:30 3.703.000
Hải Phòng – Nha Trang BusinessFlex Bamboo 9/9/2022 15:45 – 17:30 3.919.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomySaverMax Bamboo 11/9/2022 15:45 – 17:30 894.000 ₫
Hải Phòng – Nha Trang EconomySaver Bamboo 11/9/2022 15:45 – 17:30 948.000 ₫
Hải Phòng – Nha Trang EconomySmart Bamboo 11/9/2022 15:45 – 17:30 1.272.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomyFlex Bamboo 11/9/2022 15:45 – 17:30 2.201.000 
Hải Phòng – Nha Trang BusinessSmart Bamboo 11/9/2022 15:45 – 17:30 3.703.000
Hải Phòng – Nha Trang BusinessFlex Bamboo 11/9/2022 15:45 – 17:30 3.919.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomySaverMax Bamboo 12/9/2022 15:45 – 17:30 894.000 ₫
Hải Phòng – Nha Trang EconomySaver Bamboo 12/9/2022 15:45 – 17:30 948.000 ₫
Hải Phòng – Nha Trang EconomySmart Bamboo 12/9/2022 15:45 – 17:30 1.272.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomyFlex Bamboo 12/9/2022 15:45 – 17:30 2.201.000 
Hải Phòng – Nha Trang BusinessSmart Bamboo 12/9/2022 15:45 – 17:30 3.703.000
Hải Phòng – Nha Trang BusinessFlex Bamboo 12/9/2022 15:45 – 17:30 3.919.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomySaverMax Bamboo 13/9/2022 15:45 – 17:30 894.000 ₫
Hải Phòng – Nha Trang EconomySaver Bamboo 13/9/2022 15:45 – 17:30 948.000 ₫
Hải Phòng – Nha Trang EconomySmart Bamboo 13/9/2022 15:45 – 17:30 1.272.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomyFlex Bamboo 13/9/2022 15:45 – 17:30 2.201.000 
Hải Phòng – Nha Trang BusinessSmart Bamboo 13/9/2022 15:45 – 17:30 3.703.000
Hải Phòng – Nha Trang BusinessFlex Bamboo 13/9/2022 15:45 – 17:30 3.919.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomySaver Bamboo 14/9/2022 15:45 – 17:30 1.412.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomySmart Bamboo 14/9/2022 15:45 – 17:30 1.628.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomyFlex Bamboo 14/9/2022 15:45 – 17:30 2.201.000
Hải Phòng – Nha Trang BusinessSmart Bamboo 14/9/2022 15:45 – 17:30 3.703.000
Hải Phòng – Nha Trang BusinessFlex Bamboo 14/9/2022 15:45 – 17:30 3.919.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomySaver Bamboo 15/9/2022 15:45 – 17:30 1.412.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomySmart Bamboo 15/9/2022 15:45 – 17:30 1.628.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomyFlex Bamboo 15/9/2022 15:45 – 17:30 2.201.000
Hải Phòng – Nha Trang BusinessSmart Bamboo 15/9/2022 15:45 – 17:30 3.703.000
Hải Phòng – Nha Trang BusinessFlex Bamboo 15/9/2022 15:45 – 17:30 3.919.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomySaver Bamboo 16/9/2022 15:45 – 17:30 1.628.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomySmart Bamboo 16/9/2022 15:45 – 17:30 1.844.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomyFlex Bamboo 16/9/2022 15:45 – 17:30 2.201.000
Hải Phòng – Nha Trang BusinessSmart Bamboo 16/9/2022 15:45 – 17:30 3.703.000
Hải Phòng – Nha Trang BusinessFlex Bamboo 16/9/2022 15:45 – 17:30 3.919.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomySaverMax Bamboo 18/9/2022 15:45 – 17:30 894.000 ₫
Hải Phòng – Nha Trang EconomySaver Bamboo 18/9/2022 15:45 – 17:30 948.000 ₫
Hải Phòng – Nha Trang EconomySmart Bamboo 18/9/2022 15:45 – 17:30 1.272.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomyFlex Bamboo 18/9/2022 15:45 – 17:30 2.201.000
Hải Phòng – Nha Trang BusinessSmart Bamboo 18/9/2022 15:45 – 17:30 3.703.000
Hải Phòng – Nha Trang BusinessFlex Bamboo 18/9/2022 15:45 – 17:30 3.919.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomySaverMax Bamboo 19/9/2022 15:45 – 17:30 894.000 ₫
Hải Phòng – Nha Trang EconomySaver Bamboo 19/9/2022 15:45 – 17:30 948.000 ₫
Hải Phòng – Nha Trang EconomySmart Bamboo 19/9/2022 15:45 – 17:30 1.272.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomyFlex Bamboo 19/9/2022 15:45 – 17:30 2.201.000
Hải Phòng – Nha Trang BusinessSmart Bamboo 19/9/2022 15:45 – 17:30 3.703.000
Hải Phòng – Nha Trang BusinessFlex Bamboo 19/9/2022 15:45 – 17:30 3.919.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomySaverMax Bamboo 20/9/2022 15:45 – 17:30 894.000 ₫
Hải Phòng – Nha Trang EconomySaver Bamboo 20/9/2022 15:45 – 17:30 948.000 ₫
Hải Phòng – Nha Trang EconomySmart Bamboo 20/9/2022 15:45 – 17:30 1.272.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomyFlex Bamboo 20/9/2022 15:45 – 17:30 2.201.000
Hải Phòng – Nha Trang BusinessSmart Bamboo 20/9/2022 15:45 – 17:30 3.703.000
Hải Phòng – Nha Trang BusinessFlex Bamboo 20/9/2022 15:45 – 17:30 3.919.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomySaver Bamboo 22/9/2022 15:45 – 17:30 1.412.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomySmart Bamboo 22/9/2022 15:45 – 17:30 1.628.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomyFlex Bamboo 22/9/2022 15:45 – 17:30 2.201.000
Hải Phòng – Nha Trang BusinessSmart Bamboo 22/9/2022 15:45 – 17:30 3.703.000
Hải Phòng – Nha Trang BusinessFlex Bamboo 22/9/2022 15:45 – 17:30 3.919.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomySaver Bamboo 23/9/2022 15:45 – 17:30 1.628.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomySmart Bamboo 23/9/2022 15:45 – 17:30 1.844.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomyFlex Bamboo 23/9/2022 15:45 – 17:30 2.201.000
Hải Phòng – Nha Trang BusinessSmart Bamboo 23/9/2022 15:45 – 17:30 3.703.000
Hải Phòng – Nha Trang BusinessFlex Bamboo 23/9/2022 15:45 – 17:30 3.919.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomySaverMax Bamboo 25/9/2022 15:45 – 17:30 894.000 ₫
Hải Phòng – Nha Trang EconomySaver Bamboo 25/9/2022 15:45 – 17:30 948.000 ₫
Hải Phòng – Nha Trang EconomySmart Bamboo 25/9/2022 15:45 – 17:30 1.272.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomyFlex Bamboo 25/9/2022 15:45 – 17:30 2.201.000
Hải Phòng – Nha Trang BusinessSmart Bamboo 25/9/2022 15:45 – 17:30 3.703.000
Hải Phòng – Nha Trang BusinessFlex Bamboo 25/9/2022 15:45 – 17:30 3.919.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomySaverMax Bamboo 26/9/2022 15:45 – 17:30 894.000 ₫
Hải Phòng – Nha Trang EconomySaver Bamboo 26/9/2022 15:45 – 17:30 948.000 ₫
Hải Phòng – Nha Trang EconomySmart Bamboo 26/9/2022 15:45 – 17:30 1.272.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomyFlex Bamboo 26/9/2022 15:45 – 17:30 2.201.000
Hải Phòng – Nha Trang BusinessSmart Bamboo 26/9/2022 15:45 – 17:30 3.703.000
Hải Phòng – Nha Trang BusinessFlex Bamboo 26/9/2022 15:45 – 17:30 3.919.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomySaverMax Bamboo 27/9/2022 15:45 – 17:30 894.000 ₫
Hải Phòng – Nha Trang EconomySaver Bamboo 27/9/2022 15:45 – 17:30 948.000 ₫
Hải Phòng – Nha Trang EconomySmart Bamboo 27/9/2022 15:45 – 17:30 1.272.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomyFlex Bamboo 27/9/2022 15:45 – 17:30 2.201.000
Hải Phòng – Nha Trang BusinessSmart Bamboo 27/9/2022 15:45 – 17:30 3.703.000
Hải Phòng – Nha Trang BusinessFlex Bamboo 27/9/2022 15:45 – 17:30 3.919.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomySaver Bamboo 28/9/2022 15:45 – 17:30 1.412.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomySmart Bamboo 28/9/2022 15:45 – 17:30 1.628.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomyFlex Bamboo 28/9/2022 15:45 – 17:30 2.201.000
Hải Phòng – Nha Trang BusinessSmart Bamboo 28/9/2022 15:45 – 17:30 3.703.000
Hải Phòng – Nha Trang BusinessFlex Bamboo 28/9/2022 15:45 – 17:30 3.919.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomySaver Bamboo 30/9/2022 15:45 – 17:30 1.628.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomySmart Bamboo 30/9/2022 15:45 – 17:30 1.844.000
Hải Phòng – Nha Trang EconomyFlex Bamboo 30/9/2022 15:45 – 17:30 2.201.000
Hải Phòng – Nha Trang BusinessSmart Bamboo 30/9/2022 15:45 – 17:30 3.703.000
Hải Phòng – Nha Trang BusinessFlex Bamboo 30/9/2022 15:45 – 17:30 3.919.000

Lưu ý:

  • Thời gian bay từ Nha Trang đến Hải Phòng với khoảng cách 1350km và mất 1 giờ 45 phút.
  • Thủ tục cần thiết để di chuyển đến Hải Phòng: Để đến Hải Phòng, hành khách cần phải có mặt tại sân bay Cát Bi trước giờ khởi hành 3 tiếng để làm các thủ tục như: kiểm tra an ninh, lên máy bay và Check in….
  • Lưu ý là quầy làm thủ tục tại sân bay Cát Bi vé sẽ đóng cửa trước 40 phút khởi hành bay.
Vé máy bay Hải Phòng Nha Trang Bamboo Mới Nhất
Vé máy bay Hải Phòng Nha Trang Bamboo Mới Nhất

2.Tips mua vé máy bay Hải Phòng Nha Trang Bambo

Để mua được vé từ Hải Phòng đi Nha Trang với giá ưu đãi nhất, chúng tôi xin hướng dẫn bạn một số cách sau:

  • Bạn nên truy cập thường xuyên Website của hãng, bởi vì những chương trình khuyến mãi hay ưu đãi đều công bố rộng rãi trên website. Do đó bạn nên follow thông tin trên Website thường xuyên để có thể nhanh chóng săn được giá vé máy bay tốt nhất. Truy cập https://www.bambooairways.com của hãng để săn vé.
  • Khi nắm bắt được thông tin hãng đang khuyến mãi, điều bạn cần làm đó là chuẩn bị sẵn máy tính, điện thoại với internet /3G/4G ổn định , cùng với đó là thẻ thanh toán của ngân hàng. Sau khi chuẩn bị xong, bạn và truy cập website để đặt vé thôi.
  • Bạn lưu ý rằng, khi mua vé máy bay..không chỉ riêng Bamboo mà hãng khác cũng vậy. Bạn đặt vé trước ngày khởi hành 2 tháng để có thể sở hữu được giá vé ưu đãi nhất. .
  • Ngoài ra, bạn nên mua vé vào ban đêm, vì vé ban ngày thường rất cao 🡺 do đó bạn cần lưu ý.
  • Mua vé qua đại lý cao cấp của hahalolo, để mua vé bạn truy cập https://flight.hahalolo.com/ hoặc liên hệ Tổng đài CSKH 1900571248 để được tư vấn cụ thể hơn.

3. Kết

Như vậy trong bài viết này chúng tôi đã list ra bảng “Vé máy bay Hải Phòng Nha Trang Bamboo” rồi. Ngoài ra còn hướng dẫn bạn cách săn vé “Vé máy bay Hải Phòng Nha Trang Bamboo” với giá ưu đãi nhất. Hy vọng các bạn áp dụng thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *