www.dulichvietnams.com

Vé Máy Bay Nha Trang Sài Gòn Bamboo Mới Nhất

vé máy bay nha trang sài gòn bamboo1
Spread the love

Vé máy bay Nha Trang Sài Gòn Bamboo khá đa dạng, bao gồm những hạng vé như sau: EconomySaver, EconomySmart, EconomyFlex, BusinessSmart, BusinessFlex..với mỗi hạng vé, bạn sẽ nhận được một mức giá khác nhau. Một điểm chung của những hạng vé này đó là: giờ bay và giờ đáp xuống sân bay đều từ 10:55 đến 12:05. Để hiểu rõ hơn, dulichvietnams sẽ cùng bạn theo dõi bài viết này nhé.

Vé máy bay Nha Trang Sài Gòn Bamboo

Chặng bay Hạng Vé Hãng hàng không Ngày bay Khởi hành và đáp xuống Giá vé
Nha Trang – Sài Gòn EconomySaver Bamboo 1/9/2022 10:55 – 12:05 753,000
Nha Trang – Sài Gòn EconomySmart Bamboo 1/9/2022 10:55 – 12:05 1.164.000
Nha Trang – Sài Gòn EconomyFlex Bamboo 1/9/2022 10:55 – 12:05 1.554.000
Nha Trang – Sài Gòn BusinessSmart Bamboo 1/9/2022 10:55 – 12:05 2.514.000
Nha Trang – Sài Gòn BusinessFlex Bamboo 1/9/2022 10:55 – 12:05 2.730.000
Nha Trang – Sài Gòn EconomySmart Bamboo 4/9/2022 10:55 – 12:05 1.542.000
Nha Trang – Sài Gòn EconomyFlex Bamboo 4/9/2022 10:55 – 12:05 1.554.000
Nha Trang – Sài Gòn BusinessFlex Bamboo 4/9/2022 10:55 – 12:05 4.458.000
Nha Trang – Sài Gòn EconomySmart Bamboo 5/9/2022 10:55 – 12:05 1.326.000
Nha Trang – Sài Gòn EconomyFlex Bamboo 5/9/2022 10:55 – 12:05 1.554.000
Nha Trang – Sài Gòn BusinessFlex Bamboo 5/9/2022 10:55 – 12:05 4.458.000
Nha Trang – Sài Gòn EconomySaver Bamboo 6/9/2022 10:55 – 12:05 753,000
Nha Trang – Sài Gòn EconomySmart Bamboo 6/9/2022 10:55 – 12:05 1.164.000
Nha Trang – Sài Gòn EconomyFlex Bamboo 6/9/2022 10:55 – 12:05 1.554.000
Nha Trang – Sài Gòn BusinessSmart Bamboo 6/9/2022 10:55 – 12:05 2.514.000
Nha Trang – Sài Gòn BusinessFlex Bamboo 6/9/2022 10:55 – 12:05 2.730.000
Nha Trang – Sài Gòn EconomySaverMax Bamboo 8/9/2022 10:55 – 12:05 786.000 ₫
Nha Trang – Sài Gòn EconomySaver Bamboo 8/9/2022 10:55 – 12:05 840.000 ₫
Nha Trang – Sài Gòn EconomySmart Bamboo 8/9/2022 10:55 – 12:05 1.164.000
Nha Trang – Sài Gòn EconomyFlex Bamboo 8/9/2022 10:55 – 12:05 1.554.000
Nha Trang – Sài Gòn BusinessSmart Bamboo 8/9/2022 10:55 – 12:05 2.514.000
Nha Trang – Sài Gòn BusinessFlex Bamboo 8/9/2022 10:55 – 12:05 2.730.000
Nha Trang – Sài Gòn EconomySaver Bamboo 11/9/2022 10:55 – 12:05 1.056.000
Nha Trang – Sài Gòn EconomySmart Bamboo 11/9/2022 10:55 – 12:05 1.164.000
Nha Trang – Sài Gòn EconomyFlex Bamboo 11/9/2022 10:55 – 12:05 1.554.000
Nha Trang – Sài Gòn BusinessSmart Bamboo 11/9/2022 10:55 – 12:05 2.514.000
Nha Trang – Sài Gòn BusinessFlex Bamboo 11/9/2022 10:55 – 12:05 2.730.000
Nha Trang – Sài Gòn EconomySaver Bamboo 12/9/2022 10:55 – 12:05 948.000 ₫
Nha Trang – Sài Gòn EconomySmart Bamboo 12/9/2022 10:55 – 12:05 1.164.000
Nha Trang – Sài Gòn EconomyFlex Bamboo 12/9/2022 10:55 – 12:05 1.554.000
Nha Trang – Sài Gòn BusinessSmart Bamboo 12/9/2022 10:55 – 12:05 2.514.000
Nha Trang – Sài Gòn BusinessFlex Bamboo 12/9/2022 10:55 – 12:05 2.730.000
Nha Trang – Sài Gòn EconomySaverMax Bamboo 13/9/2022 10:55 – 12:05 786.000 ₫
Nha Trang – Sài Gòn EconomySaver Bamboo 13/9/2022 10:55 – 12:05 840.000 ₫
Nha Trang – Sài Gòn EconomySmart Bamboo 13/9/2022 10:55 – 12:05 1.164.000
Nha Trang – Sài Gòn EconomyFlex Bamboo 13/9/2022 10:55 – 12:05 1.554.000
Nha Trang – Sài Gòn BusinessSmart Bamboo 13/9/2022 10:55 – 12:05 2.514.000
Nha Trang – Sài Gòn BusinessFlex Bamboo 13/9/2022 10:55 – 12:05 2.730.000
Nha Trang – Sài Gòn EconomySaverMax Bamboo 15/9/2022 10:55 – 12:05 786.000 ₫
Nha Trang – Sài Gòn EconomySaver Bamboo 15/9/2022 10:55 – 12:05 840.000 ₫
Nha Trang – Sài Gòn EconomySmart Bamboo 15/9/2022 10:55 – 12:05 1.164.000
Nha Trang – Sài Gòn EconomyFlex Bamboo 15/9/2022 10:55 – 12:05 1.554.000
Nha Trang – Sài Gòn BusinessSmart Bamboo 15/9/2022 10:55 – 12:05 2.514.000
Nha Trang – Sài Gòn BusinessFlex Bamboo 15/9/2022 10:55 – 12:05 2.730.000
Nha Trang – Sài Gòn EconomySaver Bamboo 18/9/2022 10:55 – 12:05 1.056.000
Nha Trang – Sài Gòn EconomySmart Bamboo 18/9/2022 10:55 – 12:05 1.164.000
Nha Trang – Sài Gòn EconomyFlex Bamboo 18/9/2022 10:55 – 12:05 1.554.000
Nha Trang – Sài Gòn BusinessSmart Bamboo 18/9/2022 10:55 – 12:05 2.514.000
Nha Trang – Sài Gòn BusinessFlex Bamboo 18/9/2022 10:55 – 12:05 2.730.000
Nha Trang – Sài Gòn EconomySaver Bamboo 19/9/2022 10:55 – 12:05 948.000 ₫
Nha Trang – Sài Gòn EconomySmart Bamboo 19/9/2022 10:55 – 12:05 1.164.000
Nha Trang – Sài Gòn EconomyFlex Bamboo 19/9/2022 10:55 – 12:05 1.554.000
Nha Trang – Sài Gòn BusinessSmart Bamboo 19/9/2022 10:55 – 12:05 2.514.000
Nha Trang – Sài Gòn BusinessFlex Bamboo 19/9/2022 10:55 – 12:05 2.730.000
Nha Trang – Sài Gòn EconomySaverMax Bamboo 20/9/2022 10:55 – 12:05 786.000 ₫
Nha Trang – Sài Gòn EconomySaver Bamboo 20/9/2022 10:55 – 12:05 840.000 ₫
Nha Trang – Sài Gòn EconomySmart Bamboo 20/9/2022 10:55 – 12:05 1.164.000
Nha Trang – Sài Gòn EconomyFlex Bamboo 20/9/2022 10:55 – 12:05 1.554.000
Nha Trang – Sài Gòn BusinessSmart Bamboo 20/9/2022 10:55 – 12:05 2.514.000
Nha Trang – Sài Gòn BusinessFlex Bamboo 20/9/2022 10:55 – 12:05 2.730.000
Nha Trang – Sài Gòn EconomySaverMax Bamboo 21/9/2022 10:55 – 12:05 786.000 ₫
Nha Trang – Sài Gòn EconomySaver Bamboo 21/9/2022 10:55 – 12:05 840.000 ₫
Nha Trang – Sài Gòn EconomySmart Bamboo 21/9/2022 10:55 – 12:05 1.164.000
Nha Trang – Sài Gòn EconomyFlex Bamboo 21/9/2022 10:55 – 12:05 1.554.000
Nha Trang – Sài Gòn BusinessSmart Bamboo 21/9/2022 10:55 – 12:05 2.514.000
Nha Trang – Sài Gòn BusinessFlex Bamboo 21/9/2022 10:55 – 12:05 2.730.000
Nha Trang – Sài Gòn EconomySaver Bamboo 25/9/2022 10:55 – 12:05 1.056.000
Nha Trang – Sài Gòn EconomySmart Bamboo 25/9/2022 10:55 – 12:05 1.164.000
Nha Trang – Sài Gòn EconomyFlex Bamboo 25/9/2022 10:55 – 12:05 1.554.000
Nha Trang – Sài Gòn BusinessSmart Bamboo 25/9/2022 10:55 – 12:05 2.514.000
Nha Trang – Sài Gòn BusinessFlex Bamboo 25/9/2022 10:55 – 12:05 2.730.000
Nha Trang – Sài Gòn EconomySaver Bamboo 26/9/2022 10:55 – 12:05 948.000 ₫
Nha Trang – Sài Gòn EconomySmart Bamboo 26/9/2022 10:55 – 12:05 1.164.000
Nha Trang – Sài Gòn EconomyFlex Bamboo 26/9/2022 10:55 – 12:05 1.554.000
Nha Trang – Sài Gòn BusinessSmart Bamboo 26/9/2022 10:55 – 12:05 2.514.000
Nha Trang – Sài Gòn BusinessFlex Bamboo 26/9/2022 10:55 – 12:05 2.730.000
Nha Trang – Sài Gòn EconomySaver Bamboo 27/9/2022 10:55 – 12:05 840.000 ₫
Nha Trang – Sài Gòn EconomySmart Bamboo 27/9/2022 10:55 – 12:05 1.164.000
Nha Trang – Sài Gòn EconomyFlex Bamboo 27/9/2022 10:55 – 12:05 1.554.000
Nha Trang – Sài Gòn BusinessSmart Bamboo 27/9/2022 10:55 – 12:05 2.514.000
Nha Trang – Sài Gòn BusinessFlex Bamboo 27/9/2022 10:55 – 12:05 2.730.000
Nha Trang – Sài Gòn EconomySaverMax Bamboo 29/9/2022 10:55 – 12:05 786.000 ₫
Nha Trang – Sài Gòn EconomySaver Bamboo 29/9/2022 10:55 – 12:05 840.000 ₫
Nha Trang – Sài Gòn EconomySmart Bamboo 29/9/2022 10:55 – 12:05 1.164.000
Nha Trang – Sài Gòn EconomyFlex Bamboo 29/9/2022 10:55 – 12:05 1.554.000
Nha Trang – Sài Gòn BusinessSmart Bamboo 29/9/2022 10:55 – 12:05 2.514.000
Nha Trang – Sài Gòn BusinessFlex Bamboo 29/9/2022 10:55 – 12:05 2.730.000

Lưu ý:

 • Khoảng cách từ Nha Trang – TP Hồ Chí Minh: 435 km
 • Thời gian bay từ Nha Trang – TP Hồ Chí Minh: khoảng 1 giờ.
 • Cần đến sớm trước giờ khởi hành 2 tiếng để làm các thủ tục như: giấy tờ như vé máy bay, hộ chiếu hoặc CCCD,… để check in, kiểm tra an ninh.
 • Quầy làm thủ tục checkin sẽ đóng cửa trước 40 phút khởi hành bay.
 • Liên hệ tổng đài CSKH 1900571248 hoặc truy cập https://flight.hahalolo.com/ để tìm những vé máy bay Nha Trang Sài Gòn Bamboo giá rẻ nhất nhé.
Bảng Vé Máy Bay Nha Trang Sài Gòn Bamboo
Vé Máy Bay Nha Trang Sài Gòn Bamboo

Chính sách của Bamboo khi mua vé Nha Trang đi Sài Gòn

Khi bạn đặt vé máy bay Nha Trang đi Sài Gòn của hãng Bamboo, bạn sẽ nhận được những hỗ trợ cần thiết như: hỗ cho hành khách khiếm thị hay khiếm thính, đồng thởi có chính sách riêng cho phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh và hỗ trợ xe lăn,

Không những thế, Bamboo Airways còn cung cấp tới cho khách hàng các chính sách giá rẻ khi mua vé máy bay từ Nha Trang đi Sài Gòn. Ngoài ra hãng còn mở cửa đại lý cấp 2 cho bất cứ ai muốn trở thành đại lý của hãng.

Ngoài các dịch vụ được kể trên, Bamboo Airways còn có nhiều chính sách ưu đãi đặc biệt dành tặng cho những khách hàng thân thiết ( sử dụng Bamboo thường xuyên ).

Đến Sài Gòn bạn nên ở khách sạn nào?

Sau khi đến TPHCM, bạn nên tìm đến những khách sạn dưới đây để nghỉ chân nhé.

Tuan Long Hotel

 • Tiêu chuẩn: 2 Sao
 • Địa chỉ: 14 Võ Thị Nhờ, Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 700000
 • Giá phòng mỗi đêm từ: 350.000 VND

Khách Sạn Sunrise Central

 • Tiêu chuẩn: 2 Sao
 • Địa chỉ: 135-137 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 700000
 • Giá phòng mỗi đêm từ: 1.080.000 VND

Saki Aparthotel 5

 • Tiêu chuẩn: 2 Sao
 • Địa chỉ: 36 Khu Hưng Gia 3, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 700000
 • Giá phòng mỗi đêm từ: 670.000 VND

Dragon Hotel 1

 • Tiêu chuẩn: 2 Sao
 • Địa chỉ: 616/15 Lê Đức Thọ, Phường 16, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 700000
 • Giá phòng mỗi đêm từ: 360.000 VND

Khách sạn Sao Mai

 • Tiêu chuẩn: 2 Sao
 • Địa chỉ: 82 Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 711105
 • Giá phòng mỗi đêm từ: 425.000 VND

The Umi Hotel

 • Tiêu chuẩn: 2 Sao
 • Địa chỉ: 23-23A Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 700000
 • Giá phòng mỗi đêm từ: 650.000 VND

Nguyen Thanh Hotel

 • Tiêu chuẩn: 2 Sao
 • Địa chỉ: 19B Bùi Thị Xuân, Quận 1, TPHCM , Việt Nam, 700000
 • Giá phòng mỗi đêm từ: 393.166 VND

Nouveau Happy Inn

 • Tiêu chuẩn: 2 Sao
 • Địa chỉ: 39 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 711060
 • Giá phòng mỗi đêm từ: 630.000 VND

Kết

Như vậy trong bài viết này chúng tôi đã giúp bạn xem qua “vé máy bay Nha Trang Sài Gòn Bamboo”. Đây là bảng giá khá đa dạng về giá vé cũng như hạng vé. Chúng tôi rất mong các bạn sẽ tìm được loại vé mà mình mong muốn. Bài viết đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại các bạn trong bài viết tiếp theo nhé, chúc các bạn có chuyến bay từ Nha Trang đi TPHCM an toàn nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *