www.dulichvietnams.com

Giá Vé Máy Bay Từ TPHCM Đi Phú Quốc | Giá Vé 2023

giá vé máy bay từ tphcm đi phú quốc
Spread the love

Giá vé máy bay từ TPHCM đi Phú Quốc của 3 hãng hàng không: Bamboo, Vietjet hay Vietnam Airline có gì khác nhau. Thời gian bay, giá vé hay hạng vé của : Bamboo, Vietjet hay Vietnam Airline như thế nào? Để hiểu thêm vấn đề này, chúng tôi mời bạn xem bài viết “Giá vé máy bay từ TPHCM đi Phú Quốc” của dulichvietnams nhé.

Giá vé máy bay từ TPHCM đi Phú Quốc Vietnam Airline

Chặng bay Hãng hàng không Ngày bay Khởi hành và đáp xuống Giá VNĐ
TPHCM – Phú Quốc Vietnam Airline 01/09/2022 15:45 – 16:50 1.088.000 ₫
TPHCM – Phú Quốc Vietnam Airline 01/09/2022 16:40 – 17:45 1.088.000 ₫
TPHCM – Phú Quốc Vietnam Airline 01/09/2022 17:55 – 19:00 1.088.000 ₫
TPHCM – Phú Quốc Vietnam Airline 01/09/2022 17:25 – 18:25 1.315.000 ₫
TPHCM – Phú Quốc Vietnam Airline 01/09/2022 17:50 – 18:50 1.315.000 ₫
TPHCM – Phú Quốc Vietnam Airline 01/09/2022 14:45 – 15:50 1.369.000 ₫
TPHCM – Phú Quốc Vietnam Airline 01/09/2022 17:25 – 18:25 1.423.000 ₫
TPHCM – Phú Quốc Vietnam Airline 01/09/2022 17:50 – 18:50 1.423.000 ₫
TPHCM – Phú Quốc Vietnam Airline 02/09/2022 20:05 – 21:10 991.000 ₫
TPHCM – Phú Quốc Vietnam Airline 02/09/2022 18:15 – 19:20 1.088.000 ₫
TPHCM – Phú Quốc Vietnam Airline 02/09/2022 15:00 – 16:05 1.261.000 ₫
TPHCM – Phú Quốc Vietnam Airline 02/09/2022 16:40 – 17:45 1.261.000 ₫
TPHCM – Phú Quốc Vietnam Airline 02/09/2022 15:00 – 16:05 1.595.000 ₫
TPHCM – Phú Quốc Vietnam Airline 03/09/2022 16:40 – 17:45 991.000
TPHCM – Phú Quốc Vietnam Airline 03/09/2022 18:15 – 19:20 991.000
TPHCM – Phú Quốc Vietnam Airline 03/09/2022 20:05 – 21:10 991.000
TPHCM – Phú Quốc Vietnam Airline 03/09/2022 14:45 – 15:50 1.088.000
TPHCM – Phú Quốc Vietnam Airline 04/09/2022 16:40 – 17:45 796.000
TPHCM – Phú Quốc Vietnam Airline 04/09/2022 17:55 – 19:00 796.000
TPHCM – Phú Quốc Vietnam Airline 04/09/2022 15:45 – 16:50 991.000
TPHCM – Phú Quốc Vietnam Airline 04/09/2022 16:40 – 17:45 991.000
TPHCM – Phú Quốc Vietnam Airline 5/9/2022 16:40 – 17:45 796.000
TPHCM – Phú Quốc Vietnam Airline 5/9/2022 14:45 – 15:50 893.000
TPHCM – Phú Quốc Vietnam Airline 5/9/2022 06:05 – 07:05 937.000
TPHCM – Phú Quốc Vietnam Airline 5/9/2022 07:05 – 08:10 937.000
TPHCM – Phú Quốc Vietnam Airline 6/9/2022 16:40 – 17:45 796.000
TPHCM – Phú Quốc Vietnam Airline 6/9/2022 06:05 – 07:05 937.000
TPHCM – Phú Quốc Vietnam Airline 6/9/2022 08:45 – 10:15 937.000
TPHCM – Phú Quốc Vietnam Airline 6/9/2022 12:10 – 13:15 937.000
TPHCM – Phú Quốc Vietnam Airline 7/9/2022 16:40 – 17:45 796.000
TPHCM – Phú Quốc Vietnam Airline 7/9/2022 06:05 – 07:05 937.000
TPHCM – Phú Quốc Vietnam Airline 7/9/2022 07:05 – 08:10 937.000
TPHCM – Phú Quốc Vietnam Airline 7/9/2022 08:45 – 10:15 937.000
TPHCM – Phú Quốc Vietnam Airline 7/9/2022 12:10 – 13:15 937.000
TPHCM – Phú Quốc Vietnam Airline 8/9/2022 16:40 – 17:45 893.000
TPHCM – Phú Quốc Vietnam Airline 8/9/2022 16:40 – 17:45 991.000

*Lưu ý:

Giá vé máy bay từ TPHCM đi Phú Quốc của Vietnam Airline trên là vé một chiều, hạng phổ thông và đã bao gồm thuế, phí

Giá vé máy bay từ TPHCM đi Phú Quốc của Vietnam Airline có thể thay đổi tùy thời điểm đặt vé.

Giá vé máy bay từ TPHCM đi Phú Quốc Bamboo

Chặng bay Hãng hàng không Ngày bay Khởi hành và đáp xuống Giá VNĐ
TPHCM – Phú Quốc Bamboo 01/09/2022 05:15 – 06:15 1.597.000
TPHCM – Phú Quốc Bamboo 01/09/2022 05:15 – 06:15 1.608.000 
TPHCM – Phú Quốc Bamboo 01/09/2022 11:50 – 12:50 1.662.000 
TPHCM – Phú Quốc Bamboo 01/09/2022 21:25 – 22:25 1.662.000 
TPHCM – Phú Quốc Bamboo 02/09/2022 05:15 – 06:15 1.597.000
TPHCM – Phú Quốc Bamboo 02/09/2022 21:25 – 22:25 1.597.000
TPHCM – Phú Quốc Bamboo 02/09/2022 05:15 – 06:15 1.608.000
TPHCM – Phú Quốc Bamboo 02/09/2022 21:25 – 22:25 1.608.000
TPHCM – Phú Quốc Bamboo 03/09/2022 05:15 – 06:15 1.597.000
TPHCM – Phú Quốc Bamboo 03/09/2022 10:25 – 11:25 1.597.000
TPHCM – Phú Quốc Bamboo 03/09/2022 11:50 – 12:50 1.597.000
TPHCM – Phú Quốc Bamboo 03/09/2022 21:25 – 22:25 1.597.000
TPHCM – Phú Quốc Bamboo 04/09/2022 05:15 – 06:15 753.000 
TPHCM – Phú Quốc Bamboo 04/09/2022 21:25 – 22:25 753.000 
TPHCM – Phú Quốc Bamboo 04/09/2022 11:50 – 12:50 1.056.000
TPHCM – Phú Quốc Bamboo 04/09/2022 05:15 – 06:15 1.164.000
TPHCM – Phú Quốc Bamboo 5/9/2022 21:25 – 22:25 753.000
TPHCM – Phú Quốc Bamboo 5/9/2022 05:15 – 06:15 840.000
TPHCM – Phú Quốc Bamboo 5/9/2022 05:15 – 06:15 1.164.000
TPHCM – Phú Quốc Bamboo 5/9/2022 21:25 – 22:25 1.164.000
TPHCM – Phú Quốc Bamboo 6/9/2022 05:15 – 06:15 840.000
TPHCM – Phú Quốc Bamboo 6/9/2022 21:25 – 22:25 840.000
TPHCM – Phú Quốc Bamboo 6/9/2022 10:25 – 11:25 948.000
TPHCM – Phú Quốc Bamboo 6/9/2022 11:50 – 12:50 948.000
TPHCM – Phú Quốc Bamboo 6/9/2022 05:15 – 06:15 948.000
TPHCM – Phú Quốc Bamboo 7/9/2022 11:50 – 12:50 678.000
TPHCM – Phú Quốc Bamboo 7/9/2022 21:25 – 22:25 678.000
TPHCM – Phú Quốc Bamboo 7/9/2022 21:25 – 22:25 840.000
TPHCM – Phú Quốc Bamboo 7/9/2022 11:50 – 12:50 948.000
TPHCM – Phú Quốc Bamboo 7/9/2022 11:50 – 12:50 1.164.000
TPHCM – Phú Quốc Bamboo 8/9/2022 05:15 – 06:15 678.000
TPHCM – Phú Quốc Bamboo 8/9/2022 21:25 – 22:25 678.000
TPHCM – Phú Quốc Bamboo 8/9/2022 05:15 – 06:15 1.056.000
TPHCM – Phú Quốc Bamboo 8/9/2022 21:25 – 22:25 1.056.000
TPHCM – Phú Quốc Bamboo 8/9/2022 05:15 – 06:15 1.164.000
TPHCM – Phú Quốc Bamboo 8/9/2022 21:25 – 22:25 1.164.000
TPHCM – Phú Quốc Bamboo 9/9/2022 05:15 – 06:15 1.218.000
TPHCM – Phú Quốc Bamboo 9/9/2022 21:25 – 22:25 1.218.000
TPHCM – Phú Quốc Bamboo 9/9/2022 11:50 – 12:50 1.326.000
TPHCM – Phú Quốc Bamboo 9/9/2022 05:15 – 06:15 1.554.000
TPHCM – Phú Quốc Bamboo 9/9/2022 11:50 – 12:50 1.554.000
TPHCM – Phú Quốc Bamboo 9/9/2022 21:25 – 22:25 1.554.000
TPHCM – Phú Quốc Bamboo 10/9/2022 05:15 – 06:15 1.056.000
TPHCM – Phú Quốc Bamboo 10/9/2022 21:25 – 22:25 1.056.000
TPHCM – Phú Quốc Bamboo 10/9/2022 05:15 – 06:15 1.164.000
TPHCM – Phú Quốc Bamboo 10/9/2022 21:25 – 22:25 1.164.000

Lưu ý:

Giá vé máy bay từ TPHCM đi Phú Quốc của Bamboo trên là vé một chiều, hạng phổ thông và đã bao gồm thuế, phí

Giá vé máy bay từ TPHCM đi Phú Quốc của Bamboo có thể thay đổi tùy thời điểm đặt vé.

Giá vé máy bay từ TPHCM đi Phú Quốc Vietjet

Chặng bay Hãng hàng không Ngày bay Khởi hành và đáp xuống Giá VNĐ
TPHCM – Phú Quốc Vietjet 01/09/2022 06:00 – 07:00 1.261.560
TPHCM – Phú Quốc Vietjet 01/09/2022 06:00 – 07:00 1.749.720
TPHCM – Phú Quốc Vietjet 01/09/2022 06:00 – 07:00 2.917.200
TPHCM – Phú Quốc Vietjet 01/09/2022 07:20 – 08:20 1.337.160
TPHCM – Phú Quốc Vietjet 01/09/2022 07:20 – 08:20 1.814.520
TPHCM – Phú Quốc Vietjet 01/09/2022 07:20 – 08:20 2.917.200
TPHCM – Phú Quốc Vietjet 02/09/2022 06:00 – 07:00 1.848.000
TPHCM – Phú Quốc Vietjet 02/09/2022 06:00 – 07:00 2.084.520
TPHCM – Phú Quốc Vietjet 02/09/2022 06:00 – 07:00 2.917.200
TPHCM – Phú Quốc Vietjet 02/09/2022 07:20 – 08:20 1.715.160
TPHCM – Phú Quốc Vietjet 03/09/2022 06:00 – 07:00 1.034.760
TPHCM – Phú Quốc Vietjet 03/09/2022 06:00 – 07:00 1.587.720
TPHCM – Phú Quốc Vietjet 03/09/2022 06:00 – 07:00 2.917.200
TPHCM – Phú Quốc Vietjet 03/09/2022 07:20 – 08:20 959.160
TPHCM – Phú Quốc Vietjet 04/09/2022 06:00 – 07:00 959.160
TPHCM – Phú Quốc Vietjet 04/09/2022 06:00 – 07:00 1.479.720
TPHCM – Phú Quốc Vietjet 04/09/2022 06:00 – 07:00 2.917.200
TPHCM – Phú Quốc Vietjet 04/09/2022 07:20 – 08:20 959.160
TPHCM – Phú Quốc Vietjet 5/9/2022 06:00 – 07:00 959.160
TPHCM – Phú Quốc Vietjet 5/9/2022 06:00 – 07:00 1.479.720
TPHCM – Phú Quốc Vietjet 5/9/2022 06:00 – 07:00 2.917.200
TPHCM – Phú Quốc Vietjet 5/9/2022 07:20 – 08:20 959.160
TPHCM – Phú Quốc Vietjet 6/9/2022 06:00 – 07:00 658.920
TPHCM – Phú Quốc Vietjet 6/9/2022 06:00 – 07:00 1.209.720
TPHCM – Phú Quốc Vietjet 6/9/2022 06:00 – 07:00 2.917.200
TPHCM – Phú Quốc Vietjet 6/9/2022 07:20 – 08:20 658.920
TPHCM – Phú Quốc Vietjet 7/9/2022 06:00 – 07:00 604.920
TPHCM – Phú Quốc Vietjet 7/9/2022 06:00 – 07:00 1.209.720
TPHCM – Phú Quốc Vietjet 7/9/2022 06:00 – 07:00 2.917.200
TPHCM – Phú Quốc Vietjet 7/9/2022 07:20 – 08:20 658.920
TPHCM – Phú Quốc Vietjet 8/9/2022 06:00 – 07:00 1.209.720
TPHCM – Phú Quốc Vietjet 8/9/2022 06:00 – 07:00 2.917.200
TPHCM – Phú Quốc Vietjet 8/9/2022 06:00 – 07:00 658.920
TPHCM – Phú Quốc Vietjet 8/9/2022 07:20 – 08:20 1.209.720
TPHCM – Phú Quốc Vietjet 8/9/2022 07:20 – 08:20 2.917.200
TPHCM – Phú Quốc Vietjet 8/9/2022 08:45 – 09:50 658.920
TPHCM – Phú Quốc Vietjet 9/9/2022 06:00 – 07:00 1.034.760
TPHCM – Phú Quốc Vietjet 9/9/2022 06:00 – 07:00 1.587.720
TPHCM – Phú Quốc Vietjet 9/9/2022 06:00 – 07:00 2.917.200
TPHCM – Phú Quốc Vietjet 9/9/2022 07:20 – 08:20 1.337.160
TPHCM – Phú Quốc Vietjet 9/9/2022 07:20 – 08:20 1.814.520
TPHCM – Phú Quốc Vietjet 9/9/2022 07:20 – 08:20 2.917.200
TPHCM – Phú Quốc Vietjet 10/9/2022 06:00 – 07:00 766.920
TPHCM – Phú Quốc Vietjet 10/9/2022 06:00 – 07:00 1.263.720
TPHCM – Phú Quốc Vietjet 10/9/2022 06:00 – 07:00 2.917.200
TPHCM – Phú Quốc Vietjet 10/9/2022 07:20 – 08:20 766.920

Lưu ý:

Giá vé máy bay từ TPHCM đi Phú Quốc của Vietjet trên là vé một chiều, hạng phổ thông và đã bao gồm thuế, phí

Giá vé máy bay từ TPHCM đi Phú Quốc của Vietjet có thể thay đổi tùy thời điểm đặt vé.

giá vé máy bay từ tphcm đi phú quốc

Cách đặt vé máy bay từ TPHCM đi Phú Quốc giá rẻ

  • Mua vé qua ứng dụng bán vé máy bay, hiện nay có nhiều ứng dụng bán vé máy bay khá hay như: vé máy bay hahalolo, agoda, traveloka, booking..Những lợi ích của app này đó là “đa dịch vụ” của app. Ngoài đặt vé máy bay ra, khách hàng có thể book tour du lịch hay khách sạn chẳng hạn.
  • Mua vé sớm hơn so với lịch trình bay, ngày nay khi giá vé máy bay ảnh hưởng bởi thời gian bay. Thế thì bạn nên mua vé máy bay càng sớm càng tốt. Ví dụ bạn đi tháng 8 này, vậy bạn nên đặt vé tháng 5,6,7 để có giá rẻ.
  • Không mua vé vào mùa du lịch, vì đó là thời điểm giá vé cao ngất ngưỡng, bạn nên mua sớm hơn. Tất nhiên bạn phải có kế hoạch đi du lịch bạn nhé.

Kết Luận

Như vậy trong bài viết này, dulichvietnams.com đã giúp bạn liệt kê ra bảng giá vé máy bay từ TPHCM đi Phú Quốc của 3 hãng hàng không: Bamboo, Vietjet hay Vietnam Airline. Bảng giá khá cụ thể và chi tiết, chúng tôi hy vọng các bạn có thể chọn cho mình vé đi phù hợp. Bài viết đến đây là kết thúc, xin chào và hẹn gặp lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *