www.dulichvietnams.com

Vé máy bay từ Đà Lạt Về Sài Gòn | Giá Vé Máy Bay 2023

Vé máy bay từ Đà Lạt Về Sài Gòn
Spread the love

Vé máy bay từ Đà Lạt Về Sài Gòn được 3 hãng khai thác. Giá vé của mỗi hãng sẽ hoàn toàn khác nhau. Để tìm ra giá vé phù hợp với mình, xin mời các bạn xem qua bảng giá “máy bay từ Đà Lạt Về Sài Gòn” chi tiết bên dưới nhé.

Truy cập nhanh ứng dụng https://flight.hahalolo.com/ để mua vé máy bay từ Đà Lạt Về Sài Gòn với giá siêu ưu đãi.

1.Vé Máy Bay Từ Đà Lạt Về Sài Gòn bằng Bamboo

Chặng bay Hạng Vé Hãng hàng không Ngày bay Khởi hành và đáp xuống Giá VNĐ
Đà Lạt – TPHCM EconomySaver Bamboo 1/9/2022 14:05 – 15:00 948.000
Đà Lạt – TPHCM EconomySmart Bamboo 1/9/2022 14:05 – 15:00 1.164.000
Đà Lạt – TPHCM EconomyFlex Bamboo 1/9/2022 14:05 – 15:00 1.554.000
Đà Lạt – TPHCM BusinessSmart Bamboo 1/9/2022 14:05 – 15:00 2.514.000
Đà Lạt – TPHCM BusinessFlex Bamboo 1/9/2022 14:05 – 15:00 2.730.000
Đà Lạt – TPHCM EconomySmart Bamboo 2/9/2022 14:05 – 15:00 1.326.000
Đà Lạt – TPHCM EconomyFlex Bamboo 2/9/2022 14:05 – 15:00 1.554.000
Đà Lạt – TPHCM BusinessSmart Bamboo 2/9/2022 14:05 – 15:00 2.514.000
Đà Lạt – TPHCM BusinessFlex Bamboo 2/9/2022 14:05 – 15:00 2.730.000
Đà Lạt – TPHCM EconomySmart Bamboo 5/9/2022 14:05 – 15:00 1.542.000
Đà Lạt – TPHCM EconomyFlex Bamboo 5/9/2022 14:05 – 15:00 1.554.000
Đà Lạt – TPHCM BusinessSmart Bamboo 5/9/2022 14:05 – 15:00 2.514.000
Đà Lạt – TPHCM BusinessFlex Bamboo 5/9/2022 14:05 – 15:00 2.730.000
Đà Lạt – TPHCM EconomySaver Bamboo 7/9/2022 14:05 – 15:00 948.000
Đà Lạt – TPHCM EconomySmart Bamboo 7/9/2022 14:05 – 15:00 1.164.000
Đà Lạt – TPHCM EconomyFlex Bamboo 7/9/2022 14:05 – 15:00 1.554.000
Đà Lạt – TPHCM BusinessSmart Bamboo 7/9/2022 14:05 – 15:00 2.514.000
Đà Lạt – TPHCM BusinessFlex Bamboo 7/9/2022 14:05 – 15:00 2.730.000
Đà Lạt – TPHCM EconomySaver Bamboo 10/9/2022 14:05 – 15:00 948.000
Đà Lạt – TPHCM EconomySmart Bamboo 10/9/2022 14:05 – 15:00 1.164.000
Đà Lạt – TPHCM EconomyFlex Bamboo 10/9/2022 14:05 – 15:00 1.554.000
Đà Lạt – TPHCM BusinessSmart Bamboo 10/9/2022 14:05 – 15:00 2.514.000
Đà Lạt – TPHCM BusinessFlex Bamboo 10/9/2022 14:05 – 15:00 2.730.000
Đà Lạt – TPHCM EconomySmart Bamboo 12/9/2022 14:05 – 15:00 1.218.000
Đà Lạt – TPHCM EconomyFlex Bamboo 12/9/2022 14:05 – 15:00 1.554.000
Đà Lạt – TPHCM BusinessSmart Bamboo 12/9/2022 14:05 – 15:00 2.514.000
Đà Lạt – TPHCM BusinessFlex Bamboo 12/9/2022 14:05 – 15:00 2.730.000
Đà Lạt – TPHCM EconomySaver Bamboo 14/9/2022 14:05 – 15:00 948.000
Đà Lạt – TPHCM EconomySmart Bamboo 14/9/2022 14:05 – 15:00 1.164.000
Đà Lạt – TPHCM EconomyFlex Bamboo 14/9/2022 14:05 – 15:00 1.554.000
Đà Lạt – TPHCM BusinessSmart Bamboo 14/9/2022 14:05 – 15:00 2.514.000
Đà Lạt – TPHCM BusinessFlex Bamboo 14/9/2022 14:05 – 15:00 2.730.000

So với 2 hãng trêni, hiện nay Bamboo Airways là hãng hàng không có tuổi đời “khá trẻ”. Hãng bay Bamboo Airways này trực thuộc tập đoàn FLC Việt Nam.

Tính đến nay, Bamboo Airways đã hoạt động và phát triển được 4 năm. Dịch vụ của Bamboo Airways được đánh giá là khá tốt, có thể so sánh với Vietnam Airlines

Vé máy bay từ Đà Lạt Về Sài Gòn
Vé máy bay từ Đà Lạt Về Sài Gòn

2.Vé Máy Bay Từ Đà Lạt Về Sài Gòn Vietjet Air

Chặng bay Hạng Vé Hãng hàng không Ngày bay Khởi hành và đáp xuống Giá VNĐ
Đà Lạt – TPHCM E1_ECO Vietjet Air 1/9/2022 07:35 – 08:35 604.920
Đà Lạt – TPHCM A1_DLX Vietjet Air 1/9/2022 07:35 – 08:35 1.209.720
Đà Lạt – TPHCM V_Sboss Vietjet Air 1/9/2022 07:35 – 08:35 2.917.200
Đà Lạt – TPHCM E1_ECO Vietjet Air 1/9/2022 16:00 – 17:05 604.920
Đà Lạt – TPHCM A1_DLX Vietjet Air 1/9/2022 16:00 – 17:05 1.209.720
Đà Lạt – TPHCM E1_ECO Vietjet Air 2/9/2022 07:35 – 08:35 604.920
Đà Lạt – TPHCM A1_DLX Vietjet Air 2/9/2022 07:35 – 08:35 1.209.720
Đà Lạt – TPHCM V_Sboss Vietjet Air 2/9/2022 07:35 – 08:35 2.917.200
Đà Lạt – TPHCM E1_ECO Vietjet Air 2/9/2022 16:00 – 17:05 604.920
Đà Lạt – TPHCM A1_DLX Vietjet Air 2/9/2022 16:00 – 17:05 1.209.720
Đà Lạt – TPHCM V_Sboss Vietjet Air 2/9/2022 16:00 – 17:05 2.917.200
Đà Lạt – TPHCM J1_ECO Vietjet Air 3/9/2022 07:35 – 08:35 959.160
Đà Lạt – TPHCM J1_DLX Vietjet Air 3/9/2022 07:35 – 08:35 1.479.720
Đà Lạt – TPHCM V_Sboss Vietjet Air 3/9/2022 07:35 – 08:35 2.917.200
Đà Lạt – TPHCM B1_ECO Vietjet Air 3/9/2022 16:00 – 17:05 1.110.360
Đà Lạt – TPHCM B1_DLX Vietjet Air 3/9/2022 16:00 – 17:05 1.641.720
Đà Lạt – TPHCM V_Sboss Vietjet Air 3/9/2022 16:00 – 17:05 2.917.200
Đà Lạt – TPHCM I1_ECO Vietjet Air 3/9/2022 19:00 – 20:15 1.034.760
Đà Lạt – TPHCM I1_DLX Vietjet Air 3/9/2022 19:00 – 20:15 1.587.720
Đà Lạt – TPHCM V_Sboss Vietjet Air 3/9/2022 19:00 – 20:15 2.917.200
Đà Lạt – TPHCM I1_ECO Vietjet Air 4/9/2022 07:35 – 08:35 1.034.760
Đà Lạt – TPHCM I1_DLX Vietjet Air 4/9/2022 07:35 – 08:35 1.587.720
Đà Lạt – TPHCM V_Sboss Vietjet Air 4/9/2022 07:35 – 08:35 2.917.200
Đà Lạt – TPHCM N1_ECO Vietjet Air 4/9/2022 16:00 – 17:05 1.488.360
Đà Lạt – TPHCM N1_DLX Vietjet Air 4/9/2022 16:00 – 17:05 1.911.720
Đà Lạt – TPHCM V_Sboss Vietjet Air 4/9/2022 16:00 – 17:05 2.917.200
Đà Lạt – TPHCM K1_ECO Vietjet Air 4/9/2022 19:00 – 20:15 1.261.560
Đà Lạt – TPHCM K1_DLX Vietjet Air 4/9/2022 19:00 – 20:15 1.749.720
Đà Lạt – TPHCM V_Sboss Vietjet Air 4/9/2022 19:00 – 20:15 2.917.200
Đà Lạt – TPHCM J1_ECO Vietjet Air 5/9/2022 07:35 – 08:35 959.160
Đà Lạt – TPHCM J1_DLX Vietjet Air 5/9/2022 07:35 – 08:35 1.749.720
Đà Lạt – TPHCM V_Sboss Vietjet Air 5/9/2022 07:35 – 08:35 2.917.200
Đà Lạt – TPHCM I1_ECO Vietjet Air 5/9/2022 16:00 – 17:05 1.034.760
Đà Lạt – TPHCM I1_DLX Vietjet Air 5/9/2022 16:00 – 17:05 1.587.720
Đà Lạt – TPHCM V_Sboss Vietjet Air 5/9/2022 16:00 – 17:05 2.917.200
Đà Lạt – TPHCM J1_ECO Vietjet Air 5/9/2022 19:00 – 20:15 959.160
Đà Lạt – TPHCM J1_DLX Vietjet Air 5/9/2022 19:00 – 20:15 1.479.720
Đà Lạt – TPHCM V_Sboss Vietjet Air 5/9/2022 19:00 – 20:15 2.917.200

Trong 3 hãng bay chính của ngành hàng không Việt Nam, hãng bay Vietjet Air là hãng hàng không giá vé rẻ nhất hiện nay.

Chọn phân khúc thị trường đó là giá vé rẻ, Vietjet Air đã dần khẳng định mình hơn trong ngành hàng không Việt Nam. Không những thế, dể thu hút nhiều khách hàng, hãng bay này đã đưa ra rất nhiều hạng vé, hành lý,…hay giờ vàng bay với giá siêu hot “0đ”.

Tuy nhiên mặc hạn chế của hãng đó là delay chuyến bay nhiều. Do đó bạn cần cân nhắc mua vé của hãng nhé.

3.Vé Máy Bay Từ Đà Lạt Về Sài Gòn Vietnam Airline

Chặng bay Hạng Vé Hãng hàng không Ngày bay Khởi hành và đáp xuống Giá VNĐ
Đà Lạt – TPHCM Phổ thông siêu tiết kiệm (A) Vietnam Airline 01/09/2022 07:55 – 08:55 796.000
Đà Lạt – TPHCM Phổ thông siêu tiết kiệm (A) Vietnam Airline 01/09/2022 19:55 – 20:55 796.000
Đà Lạt – TPHCM Phổ thông siêu tiết kiệm (P) Vietnam Airline 01/09/2022 11:50 – 12:50 893.000
Đà Lạt – TPHCM Phổ thông tiết kiêm (E) Vietnam Airline 01/09/2022 07:55 – 08:55 991.000
Đà Lạt – TPHCM Phổ thông tiết kiêm (E) Vietnam Airline 01/09/2022 11:50 – 12:50 991.000 
Đà Lạt – TPHCM Phổ thông tiết kiêm (E) Vietnam Airline 01/09/2022 15:15 – 16:15 991.000
Đà Lạt – TPHCM Phổ thông siêu tiết kiệm (A) Vietnam Airline 02/09/2022 07:55 – 08:55 796.000
Đà Lạt – TPHCM Phổ thông siêu tiết kiệm (A) Vietnam Airline 02/09/2022 11:50 – 12:50 796.000
Đà Lạt – TPHCM Phổ thông siêu tiết kiệm (A) Vietnam Airline 02/09/2022 21:40 – 22:40 796.000
Đà Lạt – TPHCM Phổ thông siêu tiết kiệm (P) Vietnam Airline 02/09/2022 19:55 – 20:55 893.000 
Đà Lạt – TPHCM Phổ thông tiết kiêm (E) Vietnam Airline 02/09/2022 07:55 – 08:55 991.000
Đà Lạt – TPHCM Phổ thông tiết kiêm (E) Vietnam Airline 02/09/2022 11:50 – 12:50 991.000
Đà Lạt – TPHCM Phổ thông tiết kiêm (E) Vietnam Airline 02/09/2022 15:15 – 16:15 991.000
Đà Lạt – TPHCM Phổ thông tiết kiệm (T) Vietnam Airline 03/09/2022 07:55 – 08:55 1.088.000 
Đà Lạt – TPHCM Phổ thông tiết kiêm (R) Vietnam Airline 03/09/2022 15:15 – 16:15 1.261.000
Đà Lạt – TPHCM Phổ thông tiêu chuẩn (L) Vietnam Airline 03/09/2022 19:55 – 20:55 1.261.000
Đà Lạt – TPHCM Phổ thông tiêu chuẩn (L) Vietnam Airline 03/09/2022 15:15 – 16:15 1.369.000
Đà Lạt – TPHCM Phổ thông tiêu chuẩn (L) Vietnam Airline 03/09/2022 07:55 – 08:55 1.595.000
Đà Lạt – TPHCM Phổ thông tiêu chuẩn (L) Vietnam Airline 03/09/2022 11:50 – 12:50 1.595.000
Đà Lạt – TPHCM Phổ thông tiêu chuẩn (M) Vietnam Airline 03/09/2022 15:15 – 16:15 1.595.000
Đà Lạt – TPHCM Phổ thông tiêu chuẩn (M) Vietnam Airline 03/09/2022 19:55 – 20:55 1.595.000
Đà Lạt – TPHCM Phổ thông tiết kiêm (R) Vietnam Airline 04/09/2022 21:40 – 22:40 1.261.000
Đà Lạt – TPHCM Phổ thông tiết kiêm (N) Vietnam Airline 04/09/2022 19:55 – 20:55 1.369.000
Đà Lạt – TPHCM Phổ thông tiêu chuẩn (L) Vietnam Airline 04/09/2022 19:55 – 20:55 1.595.000
Đà Lạt – TPHCM Phổ thông tiêu chuẩn (L) Vietnam Airline 04/09/2022 21:40 – 22:40 1.595.000
Đà Lạt – TPHCM Phổ thông tiêu chuẩn (K) Vietnam Airline 04/09/2022 11:50 – 12:50 1.261.000
Đà Lạt – TPHCM Phổ thông linh hoạt (M) Vietnam Airline 04/09/2022 08:05 – 09:05 1.369.000
Đà Lạt – TPHCM Phổ thông linh hoạt (M) Vietnam Airline 04/09/2022 11:50 – 12:50 1.693.000
Đà Lạt – TPHCM Phổ thông linh hoạt (M) Vietnam Airline 04/09/2022 15:15 – 16:15 1.906.000

Vietnam Airlines được xem là hãng hàng không có tuổi đời lâu nhất và uy tín nhất tại Việt Nam. Tính cho đến thời điểm hiện tại, hãng đã được hơn 20 tuổi nghề.

Là hãng hàng không thuộc Quốc Gia Việt Nam, kết hợp với bề dày lịch sử và phát triển đó. Vietnam Airlines hiện là hãng hàng không đạt 4 sao chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. 

Có thể khẳng định rằng, dịch vụ bay của Vietnam Airlines đứng đầu trong mọi hãng bay. Hãng có 3 hạng vé là đó là: phổ thông, hạng thường và hạng thương gia. Mỗi hạng vé của Vietnam Airline đều có 1 ưu đãi riêng về hành lý, phòng chờ, suất ăn, ghế ngồi, khách sạn,…

4.Kết Luận

Như vậy trong bài viết này chúng tôi đã cung cấp cho bạn đọc bảng giá khá chi tiết từ “Vé máy bay từ Đà Lạt Về Sài Gòn” rồi phải không nào. Có vô số sự lựa chọn cho bạn, bởi vì chúng tôi đã cập nhật 3 bảng giá của 3 hãng khác nhau. Nếu có vấn đề gì thắc mắc, bạn có thể liên hệ Tổng đài CSKH 1900571248 hoặc truy cập https://flight.hahalolo.com/ để tìm giá vé nhiều hơn nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *